SHËRBESAT & EVENTET

POSTIMET E FUNDIT

 • Bashkohu planit të Perëndisë — Meditim ditor

  “Zoti bën gjithmonë atë që planifikon.” Ef 1:11 Perëndia tha: “Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe fundi” (Zbulesa 22:13...

 • Fali prindërit e tu (2)— Meditim ditor

  “Fal…dhe do të falesh.” Lk 6:37 Pasi të kuptoni se prindërit nuk janë gjithmonë të aftë t’u japin fëmijëve të tyre atë që nuk e...

 • Fali prindërit e tu — Meditim ditor

  “Ji…falës…siç Zoti…të fali.” Ef 4:32 Nuk ka asgjë më të keqe se dhimbja që disa prindër u shkaktojnë fëmijëve të tyre. Shpesh ajo rrjedh nga...

 • Mëso nga lebrozët — Meditim ditor

  “Dhe… ndërsa ata shkuan, ata u pastruan.” Lk 17:14 “Dhjetë… lebrozët…ngrenë zërin dhe thanë: “Jezus, Mësues, ki mëshirë për ne!”… Ai u tha atyre: “Shkoni,...

 • Mos lejo ndjenjat të kontrollojnë ty — Meditim ditor

  “Ruani me kujdes mendimet tuaja.” Pr 4:23 Kur bëhet fjalë për jetën e përditshme, ju mund të ecni sipas parimeve të pandryshueshme të Fjalës së...

 • Prano sovranitetin e Zotit — Meditim ditor

  “Zoti eshte i mire.” Ro 12:1 Pali shkruan: “Perëndia është i mirë. Pra…i ofroni trupat tuaj si një flijim të gjallë…Atëherë do të dini të...

 • Njerëz me një të kaluar (3)— Meditim ditor

  “Jezusi…e thirri tek Ai.” Lk 13:12 Kjo grua provoi fenë, por ajo nuk mund ta ndihmonte atë. Ajo provoi mjekët, por ata nuk mund ta...