Duaj Zotin duaj njerezit — Erion Sylari

Shumë kohë më parë Zoti m’u shfaq duke thënë: “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Jer 31:3

Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Gjoni 15:12


Dashuria eshte qellimi dhe arritja me e madhe ne jeten tone.

Ai na deshi me shume se cdo tjeter.

TI NUK MUND TE DUASH SI JEZUSI SEPSE NUK E KE BRENDA TEJE, POR VETEM NGA FUQIA E TIJ

–Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le tregojë me sjellje bukur veprat e tij me zemërbutësi urtësisë14 Por qoftë se ne zemrën tuaj keni smirë hidhur dhe grindje, mos u mbani me madh dhe mos gënjeni kundër vërtetës15 Kjo nuk është dituri zbret nga lart, por është tokësore, shtazore, djallëzore

 Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash këqija17 Kurse dituria vjen nga lart, pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte mira, e paanshme dhe jo hipokrite18 Dhe fryti i drejtësisë mbillet paqe për ata bëjnë paqen. Jak 3:13-18

 Urtesia ka te beje me cfare ben dhe jo cfare thua, ka te beje jo me gojen por me zemren.

Dhe fryti i drejtësisë mbillet paqe për ata bëjnë paqen rr 18

Dhe fryti i drejtësisë mbillet paqe për ata bëjnë paqen rr 18

–1. Urtesia eshte e paster,  e panjollosur.

–dmth Integritet

Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë fuqishme, një mburojë për ata ecin me ndershmëri   Pro 2:7

2. Urtesia eshte  paqedashes

–Éshtë një lavdi për njeriun t’u shmanget grindjeve, por çdo budalla përzihet to Pro 20:3

Sepse nuk guxojmë renditemi ose krahasohemi me ata e rekomandojnë veten e vet; por ata, duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend.
2
Kor 10:12

Dhe fryti i drejtësisë mbillet paqe për ata bëjnë paqen rr 18