Shërbëtor dhe dëshmitar — Meditim ditor

“Unë ju jam shfaqur për t’ju caktuar si shërbëtor dhe dëshmitar tim.” Ve 26:16 Një “shërbëtor” përqendrohet në kryerjen e vullnetit të zotërisë së tij. Dhe një “dëshmitar” dëshmon për atë që ai ose ajo ka parë dhe përjetuar personalisht. Dhe si një fëmijë i shpenguar i Perëndisë, ju jeni...

Continue reading

Merru me krizat (2)— Meditim ditor

“Vazhdoni … të rriteni në njohuri dhe mirëkuptim.”Fil 1: 9 Kur e gjeni veten në një krizë, të keni qëndrimin e duhur bën dallimin midis dëshpërimit dhe vendosmërisë. Dr Jeffrey Rossman ofron këto gjashtë hapa: (1) Kërkoni mënyra për të gjetur kuptim. Njerëzit elastikë përdorin përvojën e tyre për të...

Continue reading

Merru me krizat — Meditim ditor

“Kur shpirti im u mposht brenda meje … Ti e di rrugën time.” Ps 142: 3 Mënyra se si e përballoni një krizë mund të përcaktojë nëse përfundoni duke u ndjerë të tronditur apo dalë më të fortë. Dr Jeffrey Rossman sugjeron pesë mënyra për ta bërë këtë: (1) Pranoni...

Continue reading

Si të zbulosh vizionin (5)— Meditim ditor

“Aty ku nuk ka vizion, njerëzit vdesin.” Pr 29:18 Nga 1923 deri në 1955, Robert Woodruff kryesoi Kompaninë Coca-Cola. Ai donte që pija të vihej në dispozicion për çdo ushtarak amerikan në të gjithë botën për pesë cent, pavarësisht sa i kushtoi kompanisë. Ky është një qëllim i guximshëm! Por...

Continue reading

Si të zbulosh vizionin (4)— Meditim ditor

“Ai pa qartë në një vegim një engjëll të Perëndisë që hynte dhe i thoshte: ‘Korneli!'” Ve 10: 3 Kur Zoti dëshiron të ndryshojë status quo -në, Ai shpesh fillon duke i dhënë dikujt një vizion. Kjo është ajo që theu një barrierë racore shekullore dhe i lejoi johebrenjtë të...

Continue reading

Si të zbulosh vizionin (2)— Meditim ditor

“Zot, çfarë do që unë të bëj?” Ve 9: 6 Pali besonte se po bënte vullnetin e Perëndisë duke burgosur dhe vrarë të krishterët. Dhe kur ai zbuloi thirrjen e tij të vërtetë, ishte në një mënyrë dramatike. “Ndërsa po udhëtonte, ai erdhi pranë Damaskut dhe papritmas një dritë shkëlqeu...

Continue reading