No comments yet

Cfarë ka në emër? Gjithçka (5)– Meditim ditor

Dhe ky do të jetë emri i tij: ‘Zoti është Drejtësia jonë.” “Jer 23: 6

Emri Jehova-Tsidkenu: Zoti drejtësia ime, i është dhënë nga Zoti Jeremias, duke lajmëruar ardhjen e Jezusit. “Unë do të ngre një pasardhës të drejtë nga linja e Mbretit David … Dhe ky do të jetë emri i tij:” Zoti është Drejtësia jonë “(v. 5-6 ). Para se të vinte Jezusi, drejtësia jonë varej nga përpjekjet tona. “Ne do të konsiderohemi si të drejtë kur u bindemi të gjitha urdhrave që Zoti, Perëndia ynë, na ka dhënë” (LP 6:25 ). Por ne dështuam shumë kohë në provën e drejtësisë! Atëherë “Zoti drejtësia jonë” u bë zgjidhja jonë. Ja se si: Zoti “e bëri atë që nuk dinte mëkat të ishte mëkat për ne, që të mund të bëheshim drejtësia e Zotit në Të” (2Ko 5:21 ). Vini re, tek Jezusi ne jemi “bërë” [të shndërruar ] të drejtë para Perëndisë! Ne nuk do të përpiqemi të bëjmë gjë vetëm që të ndihemi të drejtë para Zotit ose të krijojmë një grupim të veprave të mira për ta treguar kur kemi nevojë për kredi. Ne duhet të nxjerrim atë që na duhet nga drejtësia e depozituar në llogarinë tonë nga Krishti. Nëse kemi nevojë për përulësi, pastërti, durim, mirësi ose dashuri, është e kotë të shohim brenda vetes. Ato thjesht nuk janë aty! Ne duhet t’i marrim me anë të besimit nga furnizimi i grumbulluar për ne tek Jezusi. Zemrat fajtore mund të marrin faljen, shpirtrat e shqetësuar mund të marrin paqen, shpirtrat e lodhur mund të marrin forcën dhe mendjet e hutuara mund të marrin udhëzime nga furnizimi ynë i pashtershëm në Jehova-Tsidkenu. Ashtu siç merrni shpëtimin me anë të besimit, ju duhet të tërhiqni drejtësinë dhe gjithçka tjetër që ju nevojitet përmes besimit në atë që Perëndia ka arritur dhe ka grumbulluar për përdorimin tuaj në Jezusin – Zotin, drejtësinë tuaj!

 

Comments are closed.