No comments yet

Cfarë ka në emër? Gjithçka — Meditim ditor

Që njerëzit të dinë… ti je më i Larti mbi të gjithë tokën ”. Ps 83:18

Izraelitët e quajtën Zotin Jehova, një emër që ata e menduan si të pakomunikueshëm dhe të pashpjegueshëm. Emri do të thotë “vet-ekzistues;” “Unë jam” Ai ishte para të gjitha gjërave, Krijuesi i të gjitha gjërave; një qënie e mrekullueshme, por në dukje e papërcaktuar, e panjohur. Sidoqoftë, Zoti donte që ne ta njihnim Atë në një mënyrë personale, kështu që në Shkrimet Ai shtoi pesë tituj zbulues në emrin Jehova, pesë portrete me fjalë për të na ndihmuar ta kuptojmë dhe të lidhemi me Të. Izraelitët zakonisht zbuluan të vërtetën e këtyre fjalëve-portrete gjatë periudhave të krizës dhe ankthit. Dhe ata do t’ju inkurajojnë gjithashtu, gjatë kohës që keni nevojë. 1.Jehova-Jireh: Zoti do të shohë, Zoti do të sigurojë. Abrahami ishte gati të flijonte djalin e tij kur Zoti ofroi një qengj si një ofertë në vend të Isakut. Dhe në përgjigje Abrahami e quajti Zotin Jehova-Jireh, Zoti që sheh dhe siguron. Por nuk vlen vetëm për Abrahamin. Dhiata e Re i referohet shumë shkrimeve të Zotit që i sheh nevojat tona dhe jep përgjigje. Jezusi tha: “Ati juaj qiellor e di … ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra” (Mateu 6:32). Ashtu si një prind i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm, Zoti i sheh nevojat e fëmijëve të Tij para se t’i bëjnë ato dhe jep zgjidhjen. Para se të konsumohen këpucët, Ati i tyre siguron këpucë të reja. Ata nuk kanë pse të lypin, të bëjnë pazare dhe të përgjërohen. Ndoshta po pyesni se si nuk merrni gjithmonë atë që kërkoni. Sepse Zoti e di se çfarë ju nevojitet me të vërtetë ! Mendoni për këtë: Mund të ndodh që dëshirat tuaja të plotësohen dhe nevojat tuaja reale të mos plotësohen?. Mos harroni Jehova-Jireh i sheh nevojat tuaja, dhe sepse Ai i sheh ato Ai do t’i sigurojë ato! Kjo është kaq e thjeshtë!

 

Comments are closed.