No comments yet

E di bashkëshortja që e do? (4)— Meditim ditor

“Ai i donte ata deri në fund.” Gjn 13: 1    Le të shohim përsëri se si Jezusi i donte dishepujt e Tij dhe si duhet ta duash gruan tënde. Ai kurrë nuk ndaloi së dashuri ata. Bibla na thotë se Jezusi «i kishte dashur dishepujt e tij gjatë shërbimit të tij në tokë … dhe tani ai i donte ata deri në fund.» A ju kujtohet martesa kur bëtë betimet? “Për më mirë, për  keq … në të pasur, në të varfër, në sëmundje dhe shëndet, deri sa vdekja të na  ndajë”? Nëse magjia ka lënë martesën tuaj dhe ndjeheni sikur keni rënë nga dashuria me bashkëshortin tuaj, lutuni: “At, dashuria ime për bashkëshorten time është në një kohë të ulët. Unë e di se Fjala  thotë se dashuria  është e duruar, e sjellshme, e përulur, jo e vrazhdë, jo e vetë-kërkimit, nuk zemërohet lehtë dhe nuk mban shikon për gabimet ( 1Ko 13: 4-5). Unë rrëfej se kam mbajtur shënim të veprave  dhe kam pasur pak durim me të metat e partnerit tim. Më fal për papjekurinë time shpirtërore. Unë kërkoj  që të përshkoni zemrën time dhe ta doni bashkëshortin tim përmes meje. Më ndihmo të heq dorë nga pakënaqësia dhe ta bëj martesën tonë një model  si ti e deshe kishën dhe e dhe veten për të. Puno tek ne, Zot, të dy për të dëshiruar dhe për të bërë kënaqësinë tënde (Fil 2:13). Shëro dhe rivendos marrëdhënien tonë për lavdinë Tuaj. Na udhëzo ndërsa ndjekim modelin e vendosur në Fjalën për rigjenerimin dhe rivendosjen e dashurisë së humbur: të kujtojmë gjërat që kemi bërë bashkë, pendimin e dështimeve tona dhe rindërtimin e zjarrit të dashurisë që kemi pasur në fillim (Zbul 2: 5) . Vetëm Ti mund të ndryshosh zemrën e një personi, dhe unë i dorëzoj zemrën dhe emocionet e mia tek Ty tani. ‘Kthehu…  dhe unë do të kthehem; sepse ti je Zoti, Perëndia im ”(Jer 31:18). Në emër të Jezusit lutem, Amen ”.

Comments are closed.