No comments yet

E vërteta mbi të dhënit — Meditim ditor

“Ai që i furnizon mbjellësit farë dhe bukë për ushqim, do t’ju shtojë sasinë e farës.” 2Ko 9:10

Ja çfarë mëson Bibla për dhënien: (1) Gjithmonë merrni më shumë se sa jepni. “Ai që i furnizon mbjellësit farë dhe bukë për ushqim, … do të shtojë depon e farës suaj dhe do të zgjerojë të korrat e drejtësisë suaj” (v. 10 ). Kur Pali flet këtu për “farë”, ai po flet për para. Vini re, një pjesë e parave që Perëndia ju jep duhet t’i përdorni për nevojat tuaja dhe disa për të krijuar «një korrje drejtësie». Cfare do te thote ajo? Pali shpjegon: “Ata… ua kanë shpërndarë dhuratat e tyre të varfërve; drejtësia e tyre vazhdon përjetë” (v. 9 ). Me fjalë të tjera, ju duhet të tregoni dhembshuri ndaj atyre që po lëndojnë dhe t’u jepni bujarisht atyre që nuk janë në gjendje të sigurojnë për veten. Bibla thotë se kur u jepni të varfërve, në fakt i jepni hua Zotit dhe Ai do t’jua kthejë ( Pr 19:17). A mund ta imagjinoni interesin që paguan Zoti? Jezusi tha: “Jepni dhe do t’ju jepet. Një masë e mirë, e shtypur, e tundur së bashku dhe e ngjeshur, do të derdhet në prehrin tuaj. Sepse me masën që do të matni, do t’ju matet” (Lk 6:38 ). (2) Ju duhet të jepni, duke pritur të bekoheni. Ju thoni, “Nëse marr më shumë, do të jap më shumë.” Jo, qerren e ke para kalit. Është niveli i dhënies suaj që përcakton nivelin e marrjes suaj, jo anasjelltas. Pra, kapërceni pengesën tuaj të frikës dhe vëreni Perëndinë në provë. Ai nuk do t’ju zhgënjejë. Pasi të keni përjetuar bekimin e Tij, nuk do të dëshironi kurrë të jetoni në ndonjë mënyrë tjetër.

Comments are closed.