No comments yet

Hiqe tutje shkopin matës — Meditim ditor

“Mos lejo që dashuria dhe besnikëria e patundur të të braktisin.” Pr 3: 3    Para vaktit të Pashkës, të gjithë dishepujt harruan t’i lanin këmbët e Jezusit. Performanca e keqe! Dhe pasi Jezusi shpjegoi se si buka dhe vera simbolizonin kryqëzimin e tij të ardhshëm, ata filluan të grindeshin se kush do të ishte më i madhi në Mbretëri. Performanca e keqe! Jezusi gjithashtu e dinte që brenda disa orësh ata do të binin në gjumë mbi të në Kopshtin e Gjetsemanit. Performanca e keqe! Dhe Ai e dinte se Pjetri do ta mohonte. Performanca e keqe! Atëherë, si i vlerësoi Jezusi? Ai nuk e bëri! Ai nuk i vlerëson njerëzit. Dhe as ju nuk keni nevojë. Ju do të gjeni pushim të mrekullueshëm në shpirtin tuaj sapo të pushoni së vlerësuari njerëzit, dhe në vend të kësaj të filloni t’i doni ata nga ku janë atje ku duhet të jenë. Në vend që të qortojë dishepujt, Jezusi i bën komplimente, shpërblen, promovon dhe i vë ata në listën e nderit të parajsës. Edhe pasi ata nuk arritën t’i lanin këmbët, ai përsëri dëshironte të hante Pashkën me ta (Lk 22:15). I ushqyer nga dashuria e tyre, Ai tha: “Ju jeni ata që… vazhduat me mua në tundimet e mia. Dhe unë ju caktoj një mbretëri… që të mund të hani dhe të pini në tryezën time… dhe të uleni në fron ”(Lk 22: 28-30). Në natën e tij më agonuese Ai kaloi dhuratat e Krishtlindjes dhe u dha dishepujve të tij shumë të rinj më shumë sesa Ai i dha dikujt ndonjëherë për sa i përket nderit dhe lavdisë. Në sytë e Tij ishin të gjithë të shkëlqyeshëm. Ai nuk i vlerësoi ata me performancën e tyre, por me dashurinë e tyre që i motivoi ata të braktisnin të gjithë dhe të qëndronin me Të . Reimar Schultze thotë, “Mos vendos standarde për veten tënde. Kjo mund të të vrasë. Ashtu si Jezusi i donte dishepujt e Tij atëherë, ashtu edhe Ai i do ata tani. Ndaloni mërzitjen dhe përzgjedhjen e vetvetes dhe të tjerëve! ”

 

Comments are closed.