No comments yet

Kura e Perëndisë për depresionin (3)— Meditim ditor

“Qëndroni… në prani të Zotit, sepse Zoti do të kalojë.” 1Mb 19:11

Ndiqni një vetëdije të re për praninë e Zotit në jetën tuaj. Gjëja e tretë që bëri Perëndia në trajtimin e depresionit të Elijas ishte t’i thoshte: “Dil dhe qëndro në mal në prani të Zotit, sepse Zoti do të kalojë” (v. 11 ). Më tej, ne lexojmë: “Atëherë një erë e madhe dhe e fuqishme copëtoi malet dhe copëtoi shkëmbinjtë para Zotit, por Zoti nuk ishte në erë. Pas erës pati një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit erdhi një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Dhe pas zjarrit erdhi një pëshpëritje e butë. Kur Elija e dëgjoi atë, ai … doli dhe qëndroi në grykë të shpellës ”(v. 11-13 ). Atë ditë Zoti bëri një shfaqje mbresëlënëse me erën, tërmetin dhe zjarrin. Por Ai nuk po i fliste Elijas përmes ndonjë prej këtyre gjërave të mëdha. Ajo që tërhoqi vërtet vëmendjen e Elijas ishte zëri i qetë, i vogël – pëshpëritja e butë. Zoti zakonisht na flet në qetësi dhe paqe – jo përmes ndonjë demonstrimi të madh dramatik të zjarrit ose fuqisë. Ai pëshpëriti: “Elia, unë jam akoma këtu pranë teje.” Pra, nëse ndiheni në depresion, merrni Biblën tuaj dhe shkoni në një vend të qetë . Uluni, lexoni Shkrimet dhe qëndroni vetëm me Perëndinë. Thjesht lejo që Ai të të dojë dhe të flasë me ty. Lëreni Atë të plotësojë nevojat tuaja dhe lërini veten të ndiejë praninë e Tij. Nuk ka antidepresant më efektiv sesa komunikimi dhe shoqërimi me Perëndinë. Kjo është ajo që Ai do të thotë : “Qëndroni të qetë dhe dije se unë jam Zoti” (Ps 46:10 ).

 

Comments are closed.