No comments yet

Kura e Perëndisë për depresionin (4)— Meditim ditor

Zoti i tha: ‘Kthehu ashtu siç ke ardhur dhe shko në Shkretëtirën e Damaskut’. 1Mb 19:15

Le të të japë Zoti drejtim të ri. Perëndia i tha Elias që të shkonte në Shkretëtirën e Damaskut dhe të vajoste një mbret të ri dhe gjithashtu një profet të ri që të zinte vendin e tij (v. 15-17 ). Me fjalë të tjera, Ai i dha Elijas një detyrë të re. Mundohuni të shmangni shpenzimet e tepërta të kohës të përqendruar në mëshirën për veten. Hiqni sytë nga vetja dhe filloni të shikoni nevojat e të tjerëve. Mundohuni të përfshiheni në jetën e tyre përmes një shërbese ku po jepni dhe Zoti po jep përmes jush. Nëse po shikoni vazhdimisht veten, do të dekurajoheni. “Mos u interesoni vetëm për jetën tuaj, por interesohuni për jetën e të tjerëve” (Fil 2: 4 ). Ju thoni, “Por unë kam dështuar keq dhe kam zhgënjyer veten. Me siguri edhe Zoti duhet të zhgënjehet me mua. ” Zhgënjimi ndodh vetëm kur dikush pret që ju të bëni diçka ndryshe nga ajo që bëni ju. Jezusi e dinte që Pjetri do ta mohonte, por Ai e thirri gjithsesi. Pse? Sepse Ai e dinte që Pjetri do të mësonte dhe do të rritej përmes përvojës dhe do të vazhdonte në gjëra edhe më të mëdha. Zoti dëshiron t’ju japë një qëllim të ri dhe një drejtim të ri. Ai nuk ka mbaruar me ty. Ndoshta e hodhe në erë. Punë e madhe! Nëse e lejoni Atë, Zoti do t’ju marrë dhe do t’ju ndihmojë të filloni nga e para. Një gabim – ose njëqind – nuk ju bën të padobishëm për jetën. Sot, Zoti dëshiron t’ju nxjerrë nga depresioni juaj. Ai mund t’ju ndihmojë. Ai mund të të ndryshojë. Nuk keni pse ta kaloni jetën duke u manipuluar nga emocionet tuaja. Emocionet tuaja mund të ndikohen nga mendimet tuaja, dhe me ndihmën e Zotit, ju mund të ndryshoni mënyrën se si mendoni dhe çfarë mendoni!

 

Comments are closed.