No comments yet

Lutu sipas fjalës së Perëndisë — Meditim ditor

“Më forco sipas fjalës sate.” Ps 119:28 NKJV

Thënia e vjetër, “Lutja i ndryshon gjërat”, merr kuptim të ri kur përdorni Shkrimet në lutje. Lutje të tilla e shtyjnë Perëndinë të veprojë në emrin tuaj. Më e rëndësishmja, ata ju ndryshojnë. Kur luteni sipas Fjalës së Perëndisë, ja çfarë ndodh: (1) Besimi juaj rritet dhe ju mundëson të merrni më shumë nga ajo që Perëndia ka premtuar. (2) Mendja juaj është rinovuar dhe ju bën t’i shihni gjërat ndryshe. (3) Ju e dini vullnetin e përsosur të Perëndisë. (4) Ju jeni në gjendje të ecni në të vërtetën. (5) Ju rriteni në pjekuri shpirtërore. (6) Ju afroheni më shumë me Zotin dhe keni një marrëdhënie më intime me Të. (7) Ju mësoni rrugët e Perëndisë dhe ato bëhen rrugët tuaja. (8) Ju i kuptoni përgjigjet e Perëndisë ndaj lutjeve tuaja. (9) Ju ndryshoni në mënyra pozitive. (10) Ju shikoni Qengjin e Perëndisë që është qendra e Biblës suaj. Këtu janë disa shembuj të Shkrimeve të Shenjta që ju mund t’i luteni: “Hapi sytë e mi, që të shoh gjëra të mrekullueshme nga ligji yt” (v. 18 ). “Më mëso statutet e tua. Më bëj të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua; kështu do të ndërmjetësoj për veprat e tua të mrekullueshme” (v. 26-27 ). “Më forco sipas fjalës sate” (v. 28 NKJV). “Oh, sa e dua ligjin tënd! Është meditimi im gjatë gjithë ditës. Ti, me urdhërimet e tua, më bën më të mençur se armiqtë e mi; sepse ata janë gjithmonë me mua” (v. 97-98 ). “Sepse unë do t’i zbatoj urdhërimet e Perëndisë tim! Më ndihmo sipas fjalës sate, që të jetoj; dhe mos më lër të turpërohem për shpresën time” (v. 115-116 ). “Më jep arsyetim dhe unë do të jetoj” (v. 144 ). Sot, lutuni sipas Fjalës së Perëndisë.

Comments are closed.