A mund të korrigjohesh — Meditim ditor

“Davidi i tha Natanit: “Kam mëkatuar kundër Zotit.” 2Sa 12:13 Perëndia dërgoi profetin Nathan për t’u përballur me mbretin David për lidhjen e tij me Bathshebën. Si mbret, Davidi kishte fuqinë që Natani të vritej. Por ai nuk e bëri. Ai e përuli veten, mori korrigjim, u pendua dhe u...

Continue reading

E vërteta mbi të dhënit — Meditim ditor

“Ai që i furnizon mbjellësit farë dhe bukë për ushqim, do t’ju shtojë sasinë e farës.” 2Ko 9:10 Ja çfarë mëson Bibla për dhënien: (1) Gjithmonë merrni më shumë se sa jepni. “Ai që i furnizon mbjellësit farë dhe bukë për ushqim, … do të shtojë depon e farës suaj...

Continue reading

Ti i përket Zotit — Meditim ditor

“Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndisë,” Ef 2:19 “Ai krijoi një lloj të ri njeriu, një fillim i ri për të gjithë. Krishti na bashkoi nëpërmjet vdekjes së tij në Kryq. Kryqi na bëri të përqafoheshim dhe...

Continue reading