Mos gjyko nga pamja e jashtme — Meditim ditor

“Shikoni nën sipërfaqe.” Gjoni 7:24 John Wesley tha: “Ne duhet të jemi rigorozë në gjykimin e vetes dhe të mëshirshëm në gjykimin e të tjerëve.” Pse tha Jezusi, “Shikoni nën sipërfaqe në mënyrë që të gjykoni drejt”? (v. 24 ). Sepse Ai kishte përjetuar dhimbjen e refuzimit dhe keqkuptimit. “Ai...

Continue reading

Të ecësh i çalë — Meditim ditor

“Ai po çalonte për shkak të dëmtimit të ijës.” Zn 32:31 Në lidhje me Jakobin, Bibla na thotë: «Një burrë erdhi dhe luftoi me të derisa… agimi filloi të shpërthejë… Ai preku ijën e Jakobit dhe e nxori nga foleja e tij. Atëherë burri tha: ‘Më lër të shkoj, sepse...

Continue reading

Ki një sjellje me besim — Meditim ditor

“Gjithçka që më ka ndodhur këtu më ka ndihmuar.” Fil 1:12 Pak para se të ekzekutohej, Pali shkroi: «Dua që ju të dini, vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, se gjithçka që më ka ndodhur këtu ka ndihmuar në përhapjen e Lajmit të Mirë. Sepse të gjithë këtu, përfshirë...

Continue reading

Të mposhtësh pasigurinë (2)— Meditim ditor

“Zoti mund të derdhë mbi bekimet … në mënyrë që të jeni gati për gjithçka dhe çdo gjë.” 2Ko 9: 8 Nëse ndjenja juaj e mirëqenies vjen nga ndonjë burim tjetër përveç Zotit-përfshirë edhe veten tuaj-ka shumë mundësi që gjithmonë të luftoni me pasigurinë. Kjo është arsyeja pse Pali shkroi:...

Continue reading

Të mposhtësh pasigurinë — Meditim ditor

“Aftësia jonë vjen nga Zoti. Ai na ka bërë të aftë. ” 2Ko 3: 5-6 Pasiguria mund t’ju ​​anashkalojë. Kur ndiheni sikur jeni të pakualifikuar dhe të padenjë për sukses, dyshimi në vetvete mund t’ju ​​bëjë të veproni në mënyra që sabotojnë shanset tuaja për të qenë të suksesshëm. E...

Continue reading

Ti duhet të dëgjosh nga Zoti — Meditim ditor

“Çfarë i thotë Zoti im shërbëtorit të Tij?” Js 5:14 Në Dhiatën e Re, Zoti theksoi gjëra të ndryshme për secilën nga shtatë kishat në Zbulesë. Pse? Sepse secili kishte një detyrë të ndryshme dhe u përball me sfida të ndryshme. Gjithmonë është  mençuri të lexosh libra të mirë dhe të...

Continue reading

Të kuptosh skemat e satanit — Meditim ditor

“Ne nuk jemi të pavetëdijshëm për skemat e tij.” 2Ko 2:11 NIV Një nga skemat e preferuara të Satanit është të na nxisë të përdorim gjërat legjitime në një mënyrë të paligjshme. Gjatë tundimit të shkretëtirës, ​​ai u përpoq të përfitonte nga uria e Krishtit duke thënë: “Kthejeni këta gurë...

Continue reading