No comments yet

Munde frikën me fjalën e Zotit — Meditim ditor

“Sa herë që të kem frikë, do të besoj tek Ti.” Ps 56:3 NKJV

Frika dhe besimi janë të dyja forca të fuqishme. Dhe ai të cilit i dorëzoheni do t’ju kontrollojë. Pra, këtu janë disa Shkrime për të luftuar frikën tuaj: “Ji i fortë dhe me guxim dhe bëje; mos kini frikë dhe mos u trembni, sepse Zoti…do të jetë me ju. Ai nuk do t’ju lërë dhe nuk do t’ju braktisë” (1Kr 28:20 ). “Zoti është kështjella ime, fortesa  ime dhe çlirimtari im; Perëndia im, forca ime, tek i cili do të kem besim” (Ps 18:2 ). “Unë kam besim tek Zoti; Unë nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu?” (Ps 56:11 ). “Ai nuk do të ketë frikë nga lajmet e këqija; zemra e tij është e palëkundur dhe ka besim te Zoti” (Ps 112:7 ). “Po, edhe sikur të eci nëpër luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe; sepse ti je me mua” (Ps 23:4 ). “Unë po ju jap paqen time; Unë nuk të jap si të jep bota. Zemra juaj të mos shqetësohet, as të ketë frikë” (Gjn 14:27 ). “Mos u shqetësoni për asgjë; në vend të kësaj, lutuni për gjithçka. Thuaji Zotit atë që ke nevojë dhe falënderoje për gjithçka që ka bërë. Atëherë do të përjetoni paqen e Perëndisë, e cila tejkalon çdo gjë që ne mund të kuptojmë. Paqja e tij do t’i ruajë zemrat dhe mendjet tuaja ndërsa jetoni në Krishtin Jezus” (Fil 4:6-7 ). “Asgjë nuk mund të na ndajë kurrë nga dashuria e Zotit. As vdekja, as jeta, as engjëjt, as demonët, as frika jonë për të sotmen dhe as shqetësimet tona për të nesërmen – madje as fuqitë e ferrit nuk mund të na ndajnë nga dashuria e Perëndisë” (Ro 8:38 ). Përfundimi: Luftoni frikën tuaj me Fjalën e Perëndisë!

Comments are closed.