No comments yet

Ndalimi zhvillimit intelektual — Meditim ditor

“Jepni udhëzime një njeriu të mençur dhe ai do të jetë akoma më i mençur.” Pr 9: 9    Le të shohim ndalimin e zhvillimit intelektual . Ndonjëherë ne përdorim vargje si “Zoti ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të hutuar të mençurin” (1Ko 1:27) si justifikime për të mos zhvilluar mendjen tonë dhe të rritet intelektualisht. Zoti tha: “Populli im është shkatërruar për shkak të mungesës së dijes” (Hos 4: 6). Një ndjenjë e përmbushjes shoqëron rritjen intelektuale – ai që nuk vjen në ndonjë mënyrë tjetër. Kur e dini që po rritni njohuri dhe mirëkuptim, bëheni më pak të prekshëm ndaj kritikave, neglizhencës dhe vështirësive. Ndjenja juaj e vlerës nuk është më e lidhur me miratimin e njerëzve të tjerë sepse e matni veten me një masë tjetër – rritje personale! Shkrimtari i Proverbave thotë: “Zemra e të urtit merr njohuri dhe veshi i të urtit kërkon njohuri” (Pr 18:15 ). “Veshi që dëgjon dhe syri që shikon, Zoti i ka bërë ata të dy” (Pr 20:12). Vini re, ju mësoni duke dëgjuar dhe vëzhguar! Dhe ne nuk po flasim për orë të tëra të shikuara në televizion që ju mërzit trurin tuaj dhe trullos fuqitë tuaja të bisedës. Bibla thotë, “Ndërsa hekuri mpreh hekurin … një njeri mpreh fytyrën e mikut të tij” (Pr 27:17 ). Për tu rritur dhe për tu bërë i mprehtë, keni nevojë për njerëz në jetën tuaj që ju mprehin. Tri aktivitete kryesore për të përcaktuar të ardhmen tuaj janë (a) koha që kaloni me Perëndinë; (b) marrëdhëniet që formoni; dhe (c) librat që keni lexuar. Dhe libri që duhet të shpenzosh më shumë kohë për të lexuar është Bibla. Vetëm një mendim tjetër: çdo herë që po lexoni dhe merrni një mendim të mirë, ose përjetoni një “aha!” në moment, shkruajeni, — përndryshe do ta humbni.

Comments are closed.