No comments yet

Nevoja për të pasur marrëdhënie (3)— Meditim ditor

“Sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion” Ro 12:4

Pali shkruan: «Ne jemi si pjesët e ndryshme të trupit të njeriut. Secila pjesë e merr kuptimin e saj nga trupi në tërësi, jo anasjelltas. Trupi për të cilin po flasim është trupi i njerëzve të zgjedhur të Krishtit. Secili prej nesh e gjen kuptimin dhe funksionin tonë si pjesë e trupit të tij. Por si gisht i prerë  nuk do të kishim shumë, apo jo? Pra, meqenëse e gjejmë veten të formuar në të gjitha këto pjesë të formuara në mënyrë të shkëlqyer dhe funksionale të mrekullueshme në trupin e Krishtit, le të shkojmë përpara dhe të bëhemi ata që jemi krijuar për të qenë… Nëse predikoni, thjesht predikoni Mesazhin e Perëndisë, asgjë tjetër; nëse ndihmoni, thjesht ndihmoni, mos merrni përsipër; nëse jepni mësim, qëndroni në mësimin tuaj; nëse jep udhëzime inkurajuese, ki kujdes që të mos bëhesh shef; nëse jeni vënë në krye, mos manipuloni; nëse thirreni për të ndihmuar njerëzit në vështirësi, mbajini sytë hapur dhe jini të shpejtë për t’u përgjigjur; nëse punoni me të pafavorizuarit, mos lejoni që të acaroheni me ta ose të dëshpëroheni prej tyre” (v. 4-8). Shpesh pakënaqësia nuk është mungesa e dashurisë; është mungesa e lidhjes. Nuk është të kesh një celular me shumë numra në të; është në ndarjen e jetës me ata që jetojnë për kauza më të mëdha se ata. Ku duhet të filloni? Duke vizituar një person të vetmuar, të harruar në shtëpinë më të afërt të të moshuarve. Duke u bërë vullnetarë për të punuar në një kuzhinë supë një herë në javë. Duke i thënë pastorit tuaj: “Të lutem më jep një punë që përfshin të ndihmoj të tjerët.” Këta janë hapa të vegjël, por do të habiteni se si e pasurojnë jetën tuaj.

Comments are closed.