No comments yet

Nevoja për të pasur marrëdhënie — Meditim ditor

“Nuk është mirë të jesh vetëm.” Zn 2:18

Në krijim, Zoti pa gjithçka që kishte krijuar dhe tha: “Kjo është mirë”. Pastaj erdhi një kohë kur Ai e kuptoi se njeriu ishte i vetmuar dhe i paplotësuar . Pikërisht atëherë Ai tha: “Nuk është mirë…të jetë vetëm” dhe Ai bëri Evën, gruan e parë. Fakti është se asnjëri prej nesh nuk mund të zhvillohet në potencialin tonë më të lartë nëse nuk jemi të lidhur me marrëdhëniet edukative dhe jetëdhënëse. Këtu është një shembull: Në programet e rimëkëmbjes me dymbëdhjetë hapa, këshilltari kryen vetëm 10 përqind të punës duke ofruar udhëzime. Nëntëdhjetë përqind e procesit të rimëkëmbjes ndodh sepse njerëzit në grup sfidojnë, ngushëllojnë dhe forcojnë njëri-tjetrin. E vërteta është – ne jemi formuar nga njerëzit! Njerëzit e duhur ju ndihmojnë të bëheni versioni më i mirë i vetes tuaj, dhe ju duhet të bëni të njëjtën gjë për ta. Ata shohin një “ju” që nuk mund ta shihni ndonjëherë, ata ju brohorasin ndërsa ecni drejt tij dhe “korrigjojnë” kur largoheni prej tij. Forma më e lartë dhe më e mirë e kësaj marrëdhënieje përmendet në Shkrim si “bashkësia e Shpirtit” (Fil 2:1; 2Ko 13:14  dhe 1 Gjn 1:6 ). Nuk është vetëm një lidhje sociale, relacionale ose intelektuale, por një lidhje e thellë shpirtërore që na bën të lulëzojmë. Është si ndryshimi midis bletëve dhe fluturave. Fluturat mbulojnë më shumë territor, por bletët mbledhin më shumë mjaltë. Pse? Për shkak se ata nuk ulen vetëm në një lule për një kohë të shkurtër, ata qëndrojnë atje dhe nxjerrin nektarin jetëdhënës. Perëndia i dha Davidit dhuratë  një Xhonatan dhe Naomit dhuratë  një Ruth. Dhe Ai ka njerëz që do të donte që ti të takohesh. Kështu që bisedoni me Të sot për këtë.

Comments are closed.