No comments yet

Përfitimet e meditim të Fjalës së Perëndisë — Meditim ditor

“Unë do të shqyrtoj të gjitha veprat e tua dhe do të meditoj për të gjitha veprat e tua të fuqishme.” Ps 77:12

Çfarë do të thotë fjala meditoj? “Për t’u përfshirë në soditje ose reflektim ose për të përqendruar mendimet e dikujt.” Davidi tha: “Unë do të shqyrtoj të gjitha veprat e tua dhe do të meditoj për të gjitha veprat e tua të fuqishme…” Pyetje: Derisa të meditoni për Fjalën e Perëndisë, çfarë mund të thoni që do të bëjë ndonjë ndryshim real? Gjithçka që do të bëni është të ndani mendimin tuaj, i cili është vetëm një nga shumë. Ju nuk do të jeni në gjendje të flisni bindshëm ose të bëni ndonjë ndryshim real në jetën e personit të cilit po i flisni. Është Fjala e Perëndisë që ndryshon jetën e njerëzve, jo tuajën! Këtu janë dhjetë përfitimet e meditimit për Fjalën e Perëndisë: (1) Ai kultivon brenda jush një dashuri për Perëndinë dhe Fjalën e Tij. (2) Ju jep njohuri të reja dhe kuptim shpirtëror. (3) Është një burim sigurie dhe force. (4) Të fuqizon të jesh një dëshmitar i vërtetë për Jezus Krishtin. (5) Ajo rinovon mendjen tuaj. (6) Të mbron nga mëkati. (7) Ju rikthen shpirtin dhe emocionet tuaja. (8) Të mundëson të besosh te Zoti me gjithë zemër. (9) Kjo bën që shpirti juaj të gjallërohet. (10) Të ndihmon të kuptosh Perëndinë, të tjerët dhe veten. Ka fuqi të madhe në Fjalën e Perëndisë dhe meditimi i Biblës ju jep akses në këtë fuqi. “Gjithçka që shkon në një jetë për të kënaqur Perëndinë na është dhënë në mënyrë të mrekullueshme duke njohur personalisht dhe nga afër Atë që na ftoi te Perëndia. Ftesa më e mirë që kemi marrë ndonjëherë! Na u dhanë gjithashtu premtime absolutisht të mrekullueshme për t’jua përcjellë juve – biletat tuaja për pjesëmarrje në jetën e Perëndisë” (2Pj 1:3-4 ).

Comments are closed.