No comments yet

Provo të lutesh dhe agjërosh — Meditim ditor

“Ai u tha atyre:‘ Ky lloj demoni nuk mund të dëbohet, përveç se me lutje dhe agjërim. ’” Mrk 9:29

A po përballeni me një problem që vetëm lutja nuk e ka zgjidhur ende? A keni një të dashur që është kapur nga droga, alkooli, apo ndonjë fuqi tjetër shkatërruese? Provoni të luteni – dhe agjëroni. Ndonjëherë beteja shpirtërore në të cilën jeni është aq e fortë sa kërkon mohimin e nevojave legjitime të trupit tuaj dhe ndërtimin e besimit tuaj nëpërmjet lutjes dhe agjërimit në mënyrë që të jeni në gjendje të mbizotëroni. Jezusi u kishte thënë dishepujve të Tij: “Ai që beson në mua, do të bëjë veprat që unë bëj” (Gjoni 14:12), por kur dishepujt u përballën me një djalë të pushtuar nga demonët me prirje vetë-shkatërruese, ata ishin të zhgënjyer sepse u lutën dhe asgjë nuk ndodhi. Dhe kur ata e pyetën Jezusin pse, Ai u tha atyre: “Ky lloj demoni nuk largohet, përveç se me lutje dhe agjërim.” Kur populli hebre u kërcënua me asgjësim, vetëm mbreti mund t’i shpëtonte ata. Kështu Ester tha: “Mblidhni të gjithë Judenjtë … dhe agjëroni për mua … Unë do të agjëroj në të njëjtën mënyrë. Dhe kështu unë do të shkoj te mbreti ”(Est 4:16 ). Si rezultat, Hamani, i cili kishte komplotuar shkatërrimin e tyre, u var në trekëmbëshin e tij dhe i gjithë kombi hebre u shpëtua. Ka raste në jetë kur ju duhet t’i thoni jo nevojave tuaja fizike në mënyrë që të përqendroheni në nevojat tuaja shpirtërore. Agjërimi mpreh fokusin tuaj në lutje, forcon besimin tuaj, ju përgatit për të përballuar një sfidë dhe sjell rezultate të mrekullueshme. Agjërimi ka të bëjë me një mendje të vetme në kërkimin tuaj për ndihmën e Zotit-dhe sjell rezultate të mëdha.

 

Comments are closed.