This post is also available in: English

Kisha ne Saver eshte duke u mbledhur te martave. Kjo kishe u krijua nga vizioni qe ne kemi per te pajisur njerezit e Perendise dhe per tu derguar ne beteja fitimtare per Zotin. Studentet e shkolles biblike kane marre kete mandat dhe kane shkuar kudo qe Zoti I ka folur kishes per te hapur sherbesa te reja , rreth kishes lokale ne Lushnje. Njerezit ne ate fshat jane ndihmuar edhe me ushqime dhe farera bimore per nevojat e tyre shtepiake. Kjo eshte mundesuar nga bashkepunimi i shoqates Amerikane “ Planters”Ky bashkepunim eshte disa vjecar.

Ne mblidhemi ne shtepite e besimtareve dhe kerkojme dhe lutemi per nje ambjent me te madh.

Shërbesa e së kishës ështe të martën ora 15 :30 me drejtues Dorian Gjoni.

________________________English below________________________________________

The church in Saver is gathering on Tuesdays. This church started from the vision that we had to be equipped the people of God and send them in victorious battles for the Lord. The Bible school students has received this mandate and have being going everywhere God has spoken to local church to start new ministries ( churches) , around the church in Lushnje. People in this village has been helped with food and seeds for their home needs. These has been made possible by the collaboration of the American Organization “Planters”. This project is from many years, now.

We gather together in the believers home and seek and pray for a bigger place.

 • Shërbëtor dhe dëshmitar — Meditim ditor

  “Unë ju jam shfaqur për t’ju caktuar si shërbëtor dhe dëshmitar tim.” Ve 26:16 Një “shërbëtor” përqendrohet në kryerjen e vullnetit të zotërisë së tij. Dhe një “dëshmitar” dëshmon për atë që ai ose ajo ka parë dhe përjetuar personalisht. Dhe si një fëmijë i shpenguar i Perëndisë, ju jeni...

 • Kërkoni dorën e Perëndisë në “të gjitha gjërat — Meditim ditor

  “Ai i bën të gjitha gjërat sipas këshillës së vullnetit të Tij.” Ef 1:11 Zoti mund të marrë vendime të gabuara të njerëzve përreth jush për të punuar në favorin tuaj. Pra, në vend që të kërkoni dikë për të fajësuar, përpiquni të shihni dorën e Zotit në punë në...

 • Mbaji lart prioritet shpirtërore — Meditim ditor

  “Ne duhet t’i kushtojmë vëmendje më të madhe gjërave … që kemi dëgjuar, që të mos i lëmë të rrëshqasin në çdo kohë.” Heb 2: 1 Prioriteti juaj më i lartë duhet të jetë gjithmonë marrëdhënia juaj me Perëndinë dhe përmbushja e vullnetit të Tij për jetën tuaj. Mos lejoni...

 • Tëkujdesesh do të thotë të përfshihesh — Meditim ditor

  “Në trupin e Krishtit ne jemi të gjithë të lidhur.” Ef 4:25 Shumë njerëz nuk kanë askënd që i do aq sa duhet për t’u thënë të vërtetën. Kjo sepse është më e lehtë të thuash asgjë kur të tjerët po ngatërrohen. Por nuk është gjëja më e mirë  të bësh!...

 • Merru me krizat (2)— Meditim ditor

  “Vazhdoni … të rriteni në njohuri dhe mirëkuptim.”Fil 1: 9 Kur e gjeni veten në një krizë, të keni qëndrimin e duhur bën dallimin midis dëshpërimit dhe vendosmërisë. Dr Jeffrey Rossman ofron këto gjashtë hapa: (1) Kërkoni mënyra për të gjetur kuptim. Njerëzit elastikë përdorin përvojën e tyre për të...

 • Merru me krizat — Meditim ditor

  “Kur shpirti im u mposht brenda meje … Ti e di rrugën time.” Ps 142: 3 Mënyra se si e përballoni një krizë mund të përcaktojë nëse përfundoni duke u ndjerë të tronditur apo dalë më të fortë. Dr Jeffrey Rossman sugjeron pesë mënyra për ta bërë këtë: (1) Pranoni...

 • Si të zbulosh vizionin (5)— Meditim ditor

  “Aty ku nuk ka vizion, njerëzit vdesin.” Pr 29:18 Nga 1923 deri në 1955, Robert Woodruff kryesoi Kompaninë Coca-Cola. Ai donte që pija të vihej në dispozicion për çdo ushtarak amerikan në të gjithë botën për pesë cent, pavarësisht sa i kushtoi kompanisë. Ky është një qëllim i guximshëm! Por...

 • Si të zbulosh vizionin (4)— Meditim ditor

  “Ai pa qartë në një vegim një engjëll të Perëndisë që hynte dhe i thoshte: ‘Korneli!'” Ve 10: 3 Kur Zoti dëshiron të ndryshojë status quo -në, Ai shpesh fillon duke i dhënë dikujt një vizion. Kjo është ajo që theu një barrierë racore shekullore dhe i lejoi johebrenjtë të...

 • Si të zbulosh vizionin (3)— Meditim ditor

  “Zoti i tha atij në një vegim.” “Ve 9:10 Ndoshta ju mendoni sepse nuk keni qenë në seminarin teologjik se Zoti nuk do t’i jepte kurrë një vizion dikujt si ju. Por do të gabonit. Bibla thotë këtë: «Në Damask ishte një dishepull i quajtur Anania; dhe Zoti i tha...

 • Si të zbulosh vizionin (2)— Meditim ditor

  “Zot, çfarë do që unë të bëj?” Ve 9: 6 Pali besonte se po bënte vullnetin e Perëndisë duke burgosur dhe vrarë të krishterët. Dhe kur ai zbuloi thirrjen e tij të vërtetë, ishte në një mënyrë dramatike. “Ndërsa po udhëtonte, ai erdhi pranë Damaskut dhe papritmas një dritë shkëlqeu...