Shkolla “Lushnja Academic Center” 

Këtë shtator hapet shkolla më e re. Pas një periudhe të gjatë , hedhje vizioni dhe punë të shkëlqyer në projektin tonë social të kopshtit “ Fjala e Jetës” , ky vision që ne kemi në arritjen e një brezi që do të ketë një ndikim jo vetëm rajonal por edhe përtej, është arritur përmbyshja e hapjes së kësaj shkolle.

Regjistrimet kanë filluar!

Edukimi nuk është vetëm avancimi i njohurisë por edhe perceptimi dhe aplikimi i të vërtetës në jetën e çdo individi.