No comments yet

Si të zbulosh vizionin (5)— Meditim ditor

“Aty ku nuk ka vizion, njerëzit vdesin.” Pr 29:18

Nga 1923 deri në 1955, Robert Woodruff kryesoi Kompaninë Coca-Cola. Ai donte që pija të vihej në dispozicion për çdo ushtarak amerikan në të gjithë botën për pesë cent, pavarësisht sa i kushtoi kompanisë. Ky është një qëllim i guximshëm! Por ishte modeste në krahasim me tablonë e madhe që pa në sytë e tij. Gjatë jetës së tij, Woodruff donte që të gjithë në botë të shijonin Coca-Cola. Vëzhgoni tre gjëra: (1) Vizioni fillon brenda. Kur shikoni brenda vetes, çfarë shihni? Ju nuk mund të blini, lypni ose huazoni vizion; ju duhet të shikoni brenda dhe të merrni dhuratat dhe dëshirat tuaja të lindura. Për çfarë ndiheni të apasionuar? Mendoni vazhdimisht për? Lutuni për? Për çfarë do të ishit të gatshëm të sakrifikoni gjithçka? Dëshira juaj më këmbëngulëse do t’ju drejtojë drejt fatit tuaj. (2) Vizioni bazohet në historinë tuaj. Moisiu u rrit në komoditetin e pallatit të Faraonit duke dëgjuar thirrjet e skllevërve hebrenj. Ajo përvojë e përgatiti atë për të udhëhequr eksodin. Vizioni nuk është një cilësi mistike që materializohet nga një vakum; është e gërshetuar me të kaluarën tuaj dhe historinë e njerëzve përreth jush. Nëse vizioni juaj ka lindur nga Zoti, nuk do të përfitoni vetëm  ju, do të përfitojnë edhe të tjerët. (3) Vizioni tërheq burime. Një nga shenjat dalluese të vizionit është se ai vepron si një magnet – tërheq, sfidon dhe bashkon njerëzit. Ai mbledh financa dhe burime të tjera, dhe sa më i madh vizioni, aq më shumë fitues potencialë duhet të tërheqë. Sa më sfidues të jetë vizioni, aq më shumë pjesëmarrësit do të luftojnë për ta arritur atë. Pra, kërkojini Zotit që t’ju japë një vizion për jetën tuaj dhe shikoni se si gjithçka vjen së bashku.

 

Comments are closed.