No comments yet

Ti duhet të dëgjosh nga Zoti — Meditim ditor

“Çfarë i thotë Zoti im shërbëtorit të Tij?” Js 5:14

Në Dhiatën e Re, Zoti theksoi gjëra të ndryshme për secilën nga shtatë kishat në Zbulesë. Pse? Sepse secili kishte një detyrë të ndryshme dhe u përball me sfida të ndryshme. Gjithmonë është  mençuri të lexosh libra të mirë dhe të dëgjosh mentorë dhe mësues të mirë, por mos supozo se ajo që Zoti u tha është ajo që Ai po ju thotë juve. Ka raste kur ju keni nevojë të dëgjoni prej Tij për veten tuaj. Ju mund të miratoni parime të caktuara, por duhet ta merrni planin tuaj nga Zoti. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë është e vështirë për Perëndinë të kalojë te predikuesit. Kur Ai u flet atyre personalisht, ata i japin një hyrje, tre pika dhe një përfundim – dhe ua predikojnë të tjerëve! Dhe si një udhëheqës shpirtëror, ekziston një tjetër kurth i mundshëm: të përpiqesh të marrësh “një fjalë” për të tjerët, sepse ata ju shqetësojnë. Lëreni Perëndinë t’i drejtojë ata dhe të kthehet atje ku i përket! Pali shkroi: “Ne do të mburremi vetëm për atë që ka ndodhur brenda kufijve të punës që na ka dhënë Zoti” (2Ko 10:13 ). Autoriteti dhe vajosja juaj varen nga të qenit aty ku Zoti dëshiron që ju të jeni, duke bërë atë që Ai dëshiron që ju të bëni. Kur udhëhiqeni nga egoja, pritjet e njerëzve të tjerë, ose një synim që Zoti i dha dikujt tjetër, po e vendosni veten të dështoni. Ju duhet të dëgjoni nga Zoti për veten tuaj. Nëse jeni caktuar – jeni të mbyllur! Ju nuk mund të shkoni atje ku ju pëlqen dhe bëni si të doni, prandaj kërkoni nga Zoti që t’i kurorëzojë përpjekjet tuaja me sukses. Nëse jeni në vendin e gabuar, bëni diçka të gabuar, mos lejoni që krenaria t’ju mbajë atje. Lutuni: “Çfarë i thotë Zoti im shërbëtorit të Tij?” Atehere bëje!

 

Comments are closed.