No comments yet

Ti je pajisur me dhurata nga Perëndia (2)— Meditim ditor

“Ne kemi dhurata të ndryshme, sipas hirit të dhënë secilit prej nesh.” Ro 12: 6  Mos thuaj: “Unë nuk jam i dobishëm për Zotin”, ose “Nuk jam i nevojshëm në kishë”, ose “Nuk ka asnjë mënyrë që Zoti të mund të më përdorë”. Ju jeni të talentuar nga Zoti! Ju jeni thirrur të përdorni dhuratën tuaj për të bekuar të tjerët, për të ndërtuar kishën dhe për të shfaqur mbretërinë e Tij në një botë mëkatare. “Secili prej jush duhet të përdorë çfarëdo dhurate që ka marrë për t’u shërbyer të tjerëve, si kujdestarë besnikë të hirit të Zotit në format e tij të ndryshme. Nëse dikush flet, duhet ta bëjë këtë si ai që flet vetë fjalët e Zotit. Nëse dikush shërben, ata duhet ta bëjnë këtë me forcën e dhënë nga Zoti, në mënyrë që të lavdërohet në të gjitha gjërat “(1Pj. 4: 10-11 ). Çdo i krishterë është një shërbëtor dhe ka një shërbesë. Shërbesa e kishës do të kryhet ndërsa besimtarët individualë ushtrojnë dhuntitë e tyre shpirtërore duke i shërbyer njëri-tjetrit. Dhe në masën që nuk e ushtroni dhuratën tuaj shpirtërore, ju e pengoni shërbesën e kishës suaj. Dhe meqenëse Fryma e Shenjtë vendos se cilën dhuratë të veçantë merr secili prej nesh, nuk ka vend për xhelozi dhe konkurrencë. Pali shkruan: «Kush të bën të dallosh nga dikush tjetër? [padyshim, përgjigjja është Zoti!] Çfarë keni që nuk e morët? Dhe nëse e morët, pse mburreni sikur nuk e morët? ” (1Ko 4: 7 ). Secili prej nesh është i talentuar , dhe secili prej nesh është i talentuar në mënyrë perfekte. Fryma e Shenjtë me mençurinë e Tij hyjnore na ka dhënë secilit prej nesh dhuratën e saktë, ose dhuratat që do të na mundësojnë të funksionojmë në mënyrë më efektive në trupin e Krishtit. Pra, filloni të përdorni dhuratën tuaj sot!

Comments are closed.