No comments yet

Ti je pajisur me dhurata nga Perëndia (3)— Meditim ditor

“Trupi nuk përbëhet nga një pjesë, por nga shumë”. 1Ko 12:14  Ju nuk mund të përcaktoni dhuratën tuaj shpirtërore si  mund të përcaktoni ngjyrën e syve. Fryma e Shenjtë na jep dhuratat e Tij “siç dëshiron Ai” (v. 11 ). Vini re tre gjëra: (1) Ne jemi të ndryshëm nga njëri-tjetri. “Një trup, megjithëse një, ka shumë pjesë, por të gjitha pjesët e tij formojnë një trup të vetëm” (v. 12 ). Pse ka dhurata të ndryshme? Sepse ka nevoja të ndryshme! (2) Ne jemi të varur nga njëri-tjetri. Duhet që çdo pjesë të punojë së bashku për të pasur një trup të shëndetshëm që do të funksionojë si duhet. Pali shkruan: “Syri nuk mund t’i thotë dorës:‘ Unë nuk kam nevojë për ty! ’Dhe koka nuk mund t’u thotë këmbëve:‘ Unë nuk kam nevojë për ju! ’” (V. 21 ). Jo vetëm që është çdo anëtar i organit në mënyrë të barabartë të nevojshme, ato janë njësoj të rëndësishme. Disa prej nesh janë verbalë dhe të tjerët janë të qetë. Disa janë dinamikë dhe të tjerët të qetë. Disa janë udhëheqës dhe të tjerë ndjekës. Disa janë të profilit të lartë dhe të tjerët  s’bien në sy. Por të gjithë ne jemi njësoj të nevojshëm dhe po aq të rëndësishëm. Nuk ka rëndësi se kush e merr vlerësimin, për sa kohë që puna bëhet dhe Zoti merr lavdinë. (3) Ne jemi të përkushtuar për njëri-tjetrin. “Zoti e ka bashkuar trupin… në mënyrë që të mos ketë ndarje… por që pjesët e tij të kenë shqetësim të barabartë për njëri-tjetrin. Nëse një pjesë vuan, çdo pjesë vuan me të; nëse një pjesë nderohet, çdo pjesë gëzohet me të. Tani ju jeni trupi i Krishtit dhe secili prej jush është një pjesë e tij ”(vv. 24-27 ).

Comments are closed.