SHËRBESAT & EVENTET

POSTIMET E FUNDIT

 • Kini një mentalitet të duhur (3)— Meditim ditor

  “Sepse siç mendon në zemrën e tij, ashtu është ai.” Pr 23:7 Çdo familje ka “çështje” brezash me të cilat përballen. Këto janë gjëra që...

 • Kini një mentalitet të duhur (2)— Meditim ditor

  “që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t’ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,.” 2Ko 10:5 Si...

 • Kini një mentalitet të duhur — Meditim ditor

  “Vendosni mendjet tuaja dhe mbajini të vendosura në atë që është më lart (gjërat më të larta).” Kol 3:2 Cila është sfida juaj më e...

 • Të njohësh stinën tënde — Meditim ditor

  “Për çdo gjë ka një sezon.” Pred 3:1 Kur Zoti ju jep një vizion, përgatituni të derdhni disa lot mbi të sepse çdo vizion vjen...

 • Kontrolli dhe vetëkontrolli — Meditim ditor

  “Fryma e Shenjtë prodhon këtë lloj fryti në jetën tonë… vetëkontroll.” Gal 5:22-23 Jeni i vetëkontrolluar apo kontrollues? Le të zbulojmë: Kontrollorët fajësojnë gjëra të...

 • Çfarë të konsumon ty? — Meditim ditor

  “Ndërsa ata shkuan, ata u pastruan.” Lk 17:14 “Dhjetë lebrozë qëndronin larg dhe bërtisnin: “Jezus, Mësues, ki mëshirë për ne!” Ai i shikoi dhe tha:...

 • Kërkoi Zotit urtësi — Meditim ditor

  “Nëse ndonjërit prej jush i mungon urtësia, duhet ta pyesë Zotin.” Jak 1:5 Solomoni tha: “Shitni gjithçka dhe blini mençurinë! Ushqim për mirëkuptim! Mos harroni një...