Romët

Komuniteti rom i vendosur ne Grabian, Zhame, dhe Saver jane nje komunitet ne nje nevoje te madhe. Kisha “Fjala e Jetes” ka qene ndihme per kete komunitet. Zoti ka prekur besimtaret e kishes per te organizuar projekte sociale dhe ndarje ndihmash ne keto fshatra. Ne nje fatkeqesi ku per shkak...