• 1 Days left to achieve target

Romët

Familje RomeKomuniteti rom i vendosur ne Grabian, Zhame, dhe Saver jane nje komunitet ne nje nevoje te madhe. Kisha “Fjala e Jetes” ka qene ndihme per kete komunitet. Zoti ka prekur besimtaret e kishes per te organizuar projekte sociale dhe ndarje ndihmash ne keto fshatra. Ne nje fatkeqesi ku per shkak te defekti ne rrjetin elektrik u dogjen 5 shtepi dhe vdiq nje femije 3 vjec, kisha menjehere u gjet ne ndihme te ketyre personave ne nevoje. Jo vetem inkurajoi dhe u lut per keto familje, por gjithashtu u shperndane ushqime, rroba dhe orendi shtepiake. Fale bashkepunimit me “Shprese per Shqiperine” u ndihmuan te gjitha keto familje. Edhe sot vazhdon ndihma per keto familje ne nevoje.