• 1 Days left to achieve target

Dhurim Gjaku

Me date 29 Dhjetor, nje grup nga kisha dhe jobesimtare kane dhuruar gjak per femijet talasemik. Ne bashkpunim me Banken e Gjakut ne spitalin e Lushnjes dhe Kryqin e Kuq, ky projekt u zhvillua ne ambjentet e kishes ” Fjala e Jetes”. Falenderojne per bashkpunimin e grave te tregut industrial per gadishmerine dhe ndihmen e tyre ne dhenien e gjakut.
On 29 December, a group from the church and unbelievers has donated blood for blood disease children. In collaboration with Blood Bank in Lushnja hospital and Red Cross, this project was done inside the “Word of Life” church. We thank for collaboration and help of the bussiness women in industrial trade mark for the their willingness in the blod donation.