image-9d9d9013d62bff6eb880f442dcdc92ccb5c8d573c1285f7765220c6d8d3af5c4-VLindur në 15 Maj 1979. Ka mbaruar Fakultetin e Mjeksise, Dega Mjekësi e Përgjithshme ne viton 2003. Ai punon si mjek familjeje dhe është Drejtor  i Qendrës Shëndetsore né Komunën Grabian. Pasioni i tij për të  shërbyer jetët të banorëve të kësaj Komune nuk e ka penguar të  shërbejë si pastor në kishën ” Fjala e Jetes” në Lushnje që prej 2006. Ai dhe gruaja e tij, Entela, kanë një zemër për të rinjtë dhe kishën aty ne qytetin ku jetojne. Përkushtimi i tyre është të prekin komunitetin me Ungjillin e Krishtit. Pastor Erioni éshtë duke ndjekur nivelin Master në ” Word of Life  Teological Seminary” në Çeki

English below

Born on 15 May 1979. He has finished the University of Medicine , branch General Medicine on year 2003. He is working as family doctor and is the  Director of Medical Center in Grabian Municipality. His passion to serve to tje life of the habitants of this municipailty has not stopped him to serve  as pastor in the ” Word of Life” in Lushnje city since 2006. His wife ,  Entela , and him have a heart for youth and for the church where they live.  Their commitment is to touch the community with the Gospel of Christ. Pastor Erioni is styding for Master Degree in ” Word of Life Teological Seminary” in Czech Republic.