No comments yet

Bindjuni Perëndisë, pavarësisht rrethanave (2)— Meditim ditor

“Ne menduam se nuk do ta jetonim kurrë.” 2Ko 1:8

Jobi përshkruan shpërblimet e bindjes: “Nëse i binden dhe i shërbejnë Atij, do t’i kalojnë ditët e tyre në begati” (Jobi 36:11). Gjoni shton: “Çfarëdo që të kërkojmë, marrim prej tij, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që i pëlqejnë atij” (1 Gjonit 3:22 ). Por Pali përshkruan koston e bindjes: “Mendojmë se duhet të dini…për telashet që kaluam në provincën e Azisë. Ne ishim të shtypur dhe të mbingarkuar përtej aftësisë sonë për të duruar dhe menduam se nuk do ta jetonim kurrë. Në fakt, ne prisnim të vdisnim. Por si rezultat, ne pushuam së mbështeturi te vetja dhe mësuam të mbështetemi vetëm te Zoti, i cili ringjall të vdekurit. Dhe ai na shpëtoi nga rreziku vdekjeprurës dhe ai do të na shpëtojë përsëri. Ne kemi vendosur besimin tonë tek ai dhe ai do të vazhdojë të na shpëtojë” (2Ko 1:8-10 ). Vini re fjalët “Ai na shpëtoi… Ai do të na shpëtojë përsëri… Ai do të vazhdojë të na shpëtojë.” Perëndia nuk e nxori Palin nga telashet e tij, Ai eci me të në të dhe e kaloi atë. Ju thoni, “Por unë i kam kërkuar Zotit të më ndihmojë të kuptoj situatën dhe Ai nuk e ka bërë.” Zoti nuk na ka borxh një shpjegim, por na premton një strategji daljeje. “Asnjë provë apo tundim që vjen në rrugën tuaj nuk është përtej rrjedhës së asaj që u është dashur të përballen të tjerët. Gjithçka që duhet të mbani mend është se Perëndia nuk do t’ju zhgënjejë kurrë; ai kurrë nuk do t’ju lejojë të kaloni kufirin tuaj; ai do të jetë gjithmonë aty për t’ju ndihmuar ta kaloni atë” (1Ko 10:13). Pra, fjala për ju sot është—binduni Perëndisë, pavarësisht rrethanave.

Comments are closed.