No comments yet

Bindjuni Perëndisë, pavarësisht rrethanave (4)— Meditim ditor

“Vëreni mënjanë një të dhjetën e të gjithave.” Dt 14:22

Pse Zoti e urdhëroi popullin e Tij t’i jepte të dhjetën e parë të të ardhurave të tyre? Ai na thotë: “Që Zoti, Perëndia juaj, t’ju bekojë në të gjitha veprën e duarve tuaja” (v. 29 ). Kjo do të thotë se e dhjeta nuk kushton, paguhet! Kur i jepni Perëndisë të dhjetën e parë të të ardhurave tuaja, Ai premton të bekojë “të gjithë veprën e duarve tuaja”. Pra, pyetja nuk është a ka nevojë kisha për të dhjetën tuaj, por a keni nevojë për bekimin e Perëndisë? Puna e Perëndisë nuk do të prishet nëse nuk jepni të dhjetën, por sa mirë do të bëni nëse nuk i bindeni Atij? Pali shkruan: “Ditën e parë të çdo jave, secili nga ju duhet të lërë mënjanë një shumë parash në përputhje me të ardhurat tuaja” (1Ko 16:2 ). Ju thoni, “Mendova se e dhjeta ishte vetëm rregull sipas ligjit të Dhiatës së Vjetër. A e praktikuan atë edhe të krishterët e Dhiatës së Re?” Merrni parasysh fjalët e Palit: «Secili nga ju duhet të lërë mënjanë një shumë parash në përputhje me të ardhurat tuaja.» Kjo është dhënie proporcionale! Dhe duke qenë se e vetmja “Bibël” që kishin besimtarët e Dhiatës së Re ishte Dhiata e Vjetër, çfarë shume parash mendoni se i dhanë Perëndisë? Sigurisht jo më pak se një e dhjeta! Jezusi u tha farisenjve: “Mjerë ju, mësues të ligjit…Ju jepni një të dhjetën…Por keni lënë pas dore çështjet më të rëndësishme të ligjit—drejtësinë, mëshirën dhe besnikërinë. Duhet të kishit praktikuar të dytën [të dhjetën], pa lënë pas dore të parën” (Mt 23:23 ). Pyetje: A do t’i jepnit Perëndisë më pak nën hir sesa nën ligj? E dhjeta është minimumi, por vetëm dashuria juaj për Perëndinë dhe mbretërinë e Tij mund të përcaktojë maksimumin.

Comments are closed.