• Tet2022

  “Sepse siç mendon në zemrën e tij, ashtu është ai.” Pr 23:7 Çdo familje ka “çështje” brezash me të cilat përballen. Këto janë gjëra që prindërit dhe gjyshërit tanë na kanë transmetuar si varësia, abuzimi, zemërimi, ankthi, epshi, frika, etj. Shpesh ne themi, “Vetëm në familjen time, nuk mund të...

 • “që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t’ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,.” 2Ko 10:5 Si do ta përshkruanit veten? Jeni natyrshëm pozitiv, apo negativ? A janë vendimet tuaja të nxitura nga besimi në Zot, apo nga frika e dështimit, refuzimit...

 • “Vendosni mendjet tuaja dhe mbajini të vendosura në atë që është më lart (gjërat më të larta).” Kol 3:2 Cila është sfida juaj më e madhe për momentin? Thyerja e një zakoni të keq, apo vendosja e një të riu? Fillimi i një biznesi të ri, apo kthimi i një...

 • “Për çdo gjë ka një sezon.” Pred 3:1 Kur Zoti ju jep një vizion, përgatituni të derdhni disa lot mbi të sepse çdo vizion vjen me një çmim. Rruga drejt triumfit është përmes sprovave dhe mundimeve. Askush nuk merr leje falas. Por Perëndia ka premtuar se do të ketë një...

 • “Fryma e Shenjtë prodhon këtë lloj fryti në jetën tonë… vetëkontroll.” Gal 5:22-23 Jeni i vetëkontrolluar apo kontrollues? Le të zbulojmë: Kontrollorët fajësojnë gjëra të tilla si djalli, njerëzit ose rrethanat për problemet e tyre dhe përgjigjen duke fajësuar, inatosur ose projektuar zhgënjimin. Ata manipulojnë njerëzit dhe rrethanat në avantazhin...

 • Shta2022

  “Ndërsa ata shkuan, ata u pastruan.” Lk 17:14 “Dhjetë lebrozë qëndronin larg dhe bërtisnin: “Jezus, Mësues, ki mëshirë për ne!” Ai i shikoi dhe tha: “Shkoni, paraqituni te priftërinjtë.” Dhe ndërsa ata po shkonin, ata u pastruan nga lebra. Njëri prej tyre, kur pa se u shërua, u kthye te...

 • “Nëse ndonjërit prej jush i mungon urtësia, duhet ta pyesë Zotin.” Jak 1:5 Solomoni tha: “Shitni gjithçka dhe blini mençurinë! Ushqim për mirëkuptim! Mos harroni një fjalë! Mos u devijoni asnjë centimetër! Mos u largo kurrë nga Urtësia – ajo ruan jetën tënde; duaje atë – ajo e mban syrin mbi...

 • “Ne duhet t’u kushtojmë më shumë vëmendje gjërave që kemi dëgjuar, që të mos largohemi.” He 2:1 Ne duhet të ripohojmë vazhdimisht bazat tona të shkrimeve të shenjta. Cilat janë këto të vërteta themelore mbi të cilat është ndërtuar kisha e Jezus Krishtit? Pagabueshmëria e Biblës; lindja e virgjër e...

 • “At, fali ata… ata nuk dinë se çfarë po bëjnë.” Lk 23:34 Nëse jeni në një marrëdhënie abuzive, çfarë duhet të bëni? (1) Përfundoni marrëdhënien nëse keni nevojë. Nuk është detyra juaj të ndryshoni personin. Dhe nuk është një dështim nga ana juaj nëse ata nuk ndryshojnë kur përballen me...

 • “Kjo është beteja e Zotit dhe ai do ta japë ty!” 1Sa 17:47 Për të mposhtur gjigantë si varësia, pakënaqësia, frika, epshi, krenaria, zilia ose zemërimi, duhet të kuptoni këto tre Shkrime: (1) “Tundimet në jetën tuaj nuk janë të ndryshme nga ato që përjetojnë të tjerët” (1Ko 10:13 )...