• Shku2024

  “Prandaj, unë ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, çfarë do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, çfarë do të vishni. A nuk është jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit; ata nuk mbjellin, nuk korrin ose...

 •   “Zoti të bekoftë dhe të ruajë; Zoti bëj që fytyra e tij të shkëlqejë mbi ty dhe të jetë i mëshirshëm për ty…dhe t’ju japë paqe.” Numrat 6:24-25 Zoti ju siguron gjithçka që ju nevojitet në jetë. Një nga mënyrat se si Ai e bën këtë është nga dora...

 • “Prandaj, vëllezër dhe motra, meqenëse kemi besim për të hyrë në vendin shumë të shenjtë me anë të gjakut të Jezusit, nëpërmjet një rruge të re dhe të gjallë të hapur për ne përmes perdes, domethënë trupit të tij, dhe meqenëse kemi një prift të madh mbi shtëpinë e Perëndisë,...

 •   “Askush nuk ka dashuri më të madhe se kjo, që njeriu të japë jetën e tij për miqtë e tij.” Gjoni 15:13 Dje, ne treguam për fuqinë e Jezusit, por ajo që është edhe më befasuese për Jezusin është dashuria e Tij për njerëzit. Kur turma e zemëruar dhe...

 •   “Dhe unë supozoj se nëse të gjitha gjërat e tjera që bëri Jezusi do të shkruheshin, e gjithë bota nuk mund t’i mbante librat.” Gjoni 21:25 Jeta e Jezusit ishte një mrekulli e vazhdueshme që nga koha e lindjes së Tij deri në vdekjen dhe ringjalljen e Tij. Jezusi...

 •   “Ky është mesazhi që keni dëgjuar që në fillim: Ne duhet ta duam njëri-tjetrin.” 1 Gjonit 3:11 Në një kishë mund të gjenden tre lloje njerëzish. Së pari, ka “marrës të rrezikut”. Këta janë njerëzit që kërkojnë Zotin për një ringjallje në komunitetin e tyre. Ata dalin në burgje,...

 •   “Jezusi u përgjigj: “Sikur ta dinit dhuratën që Perëndia ka për ju dhe me kë po flisni, do të më pyesnit mua dhe unë do t’ju jepja ujë të gjallë.” Gjoni 4:10 Fjalët e fundit të Jezusit ishin: “Shkoni në mbarë botën”. Shkoni. Arritje. Shtrihu. Ai nuk ju shpëtoi...

 •   “Dhe ata e mundën me gjakun e Qengjit dhe me fjalën e dëshmisë së tyre…” Zbulesa 12:11 Jezus Krishti është qengji që heq mëkatet e botës. Ju mund të mendoni se ajo që keni bërë është shumë e shëmtuar ose e tmerrshme për t’u falur, por Jezusi ishte qengji...

 • “Ti ishe i vdekur për shkak të mëkateve të tua dhe sepse natyra jote mëkatare nuk ishte hequr ende. Pastaj Zoti ju bëri të gjallë me Krishtin, sepse Ai i fali të gjitha mëkatet tona.” Kolosianëve 2:13 Në Bibël, qengji përfaqëson Jezusin. Eksodi 12 thotë se Perëndia i udhëzoi izraelitët...

 • “Por ne të gjithë, me fytyrë hapur duke parë si në një gotë lavdinë e Zotit, shndërrohemi në të njëjtën shëmbëlltyrë nga lavdia në lavdi, madje si nga Fryma e Zotit.” 2 Korintasve 3:18 Si e shihni veten? Si e shihni të ardhmen tuaj? Për të bërë atë që Perëndia...