Si të jeni të bekuar në punë ? — Meditim ditor

“Punëtorët e kualifikuar janë gjithmonë në kërkesë.” Pr 22:29 Solomoni shkruan: “Punëtorët e aftë janë gjithmonë të kërkuar dhe të admiruar; ata nuk i takojnë askujt” (v. 29 ). Por shkathtësia nuk është gjenetike; ju duhet të punoni në të. Ndonjëherë kjo do të thotë të digjni vajin e mesnatës,...

Continue reading

Përdore dhuratën tënde — Meditim ditor

“Zoti i ka dhënë secilit prej jush një dhuratë.” 1Pj 4:10 NLT Bibla thotë: «Perëndia i ka dhënë secilit prej jush një dhuratë nga shumëllojshmëria e madhe e dhuratave të tij frymore. Përdorini ato mirë për t’i shërbyer njëri-tjetrit. A keni dhuntinë e të folurit? Atëherë flisni sikur vetë Perëndia...

Continue reading

Lutu sipas fjalës së Perëndisë — Meditim ditor

“Më forco sipas fjalës sate.” Ps 119:28 NKJV Thënia e vjetër, “Lutja i ndryshon gjërat”, merr kuptim të ri kur përdorni Shkrimet në lutje. Lutje të tilla e shtyjnë Perëndinë të veprojë në emrin tuaj. Më e rëndësishmja, ata ju ndryshojnë. Kur luteni sipas Fjalës së Perëndisë, ja çfarë ndodh:...

Continue reading

Si të merremi me zhgënjimin — Meditim ditor

“Të perëndishmit mund të pengohen shtatë herë, por ata do të ngrihen përsëri.” Pr 24:16 Për ditët në vijim, le të shohim pesë lloje të ndryshme zhgënjimi. Zhgënjim në veten tuaj. Ky është lloji më dobësues i zhgënjimit, sepse mund t’ju futë në një spirale në rënie nga e cila...

Continue reading