Kini një mentalitet të duhur (3)— Meditim ditor

“Sepse siç mendon në zemrën e tij, ashtu është ai.” Pr 23:7 Çdo familje ka “çështje” brezash me të cilat përballen. Këto janë gjëra që prindërit dhe gjyshërit tanë na kanë transmetuar si varësia, abuzimi, zemërimi, ankthi, epshi, frika, etj. Shpesh ne themi, “Vetëm në familjen time, nuk mund të...

Continue reading

Kini një mentalitet të duhur (2)— Meditim ditor

“që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t’ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,.” 2Ko 10:5 Si do ta përshkruanit veten? Jeni natyrshëm pozitiv, apo negativ? A janë vendimet tuaja të nxitura nga besimi në Zot, apo nga frika e dështimit, refuzimit...

Continue reading

Kontrolli dhe vetëkontrolli — Meditim ditor

“Fryma e Shenjtë prodhon këtë lloj fryti në jetën tonë… vetëkontroll.” Gal 5:22-23 Jeni i vetëkontrolluar apo kontrollues? Le të zbulojmë: Kontrollorët fajësojnë gjëra të tilla si djalli, njerëzit ose rrethanat për problemet e tyre dhe përgjigjen duke fajësuar, inatosur ose projektuar zhgënjimin. Ata manipulojnë njerëzit dhe rrethanat në avantazhin...

Continue reading

Çfarë të konsumon ty? — Meditim ditor

“Ndërsa ata shkuan, ata u pastruan.” Lk 17:14 “Dhjetë lebrozë qëndronin larg dhe bërtisnin: “Jezus, Mësues, ki mëshirë për ne!” Ai i shikoi dhe tha: “Shkoni, paraqituni te priftërinjtë.” Dhe ndërsa ata po shkonin, ata u pastruan nga lebra. Njëri prej tyre, kur pa se u shërua, u kthye te...

Continue reading

Kërkoi Zotit urtësi — Meditim ditor

“Nëse ndonjërit prej jush i mungon urtësia, duhet ta pyesë Zotin.” Jak 1:5 Solomoni tha: “Shitni gjithçka dhe blini mençurinë! Ushqim për mirëkuptim! Mos harroni një fjalë! Mos u devijoni asnjë centimetër! Mos u largo kurrë nga Urtësia – ajo ruan jetën tënde; duaje atë – ajo e mban syrin mbi...

Continue reading

Ti mund ta mundësh gjigantin — Meditim Ditor

“Kjo është beteja e Zotit dhe ai do ta japë ty!” 1Sa 17:47 Për të mposhtur gjigantë si varësia, pakënaqësia, frika, epshi, krenaria, zilia ose zemërimi, duhet të kuptoni këto tre Shkrime: (1) “Tundimet në jetën tuaj nuk janë të ndryshme nga ato që përjetojnë të tjerët” (1Ko 10:13 )...

Continue reading