No comments yet

Hapat drejt faljes (1) — Meditim ditor

“Faleni njëri-tjetrin nëse ndonjëri prej jush ka një ankesë kundër dikujt.” Kol 3:13

Mjerimi i të jetuarit me mosfalje në zemrën tuaj zgjat gjithmonë më shumë se dhimbja e ofendimit. Gjithmonë! Kur mbani pakënaqësi, ju hapni derën për depresion dhe sëmundje fizike. Falja sjell shërimin e plagëve tuaja dhe rikthen gëzimin tuaj. Këtu janë dy hapa për t’ju ndihmuar të falni: (1) Mos harroni se jeni falur pa kushte. Kujtoni hirin e Perëndisë ndaj jush dhe çmimin e paguar për faljen tuaj. Duke refuzuar të tregoni mëshirë, ju jeni si njeriu që tha Jezusi se iu fal një borxh i madh, por nuk ishte i gatshëm të falte borxhin e vogël të një njeriu tjetër ndaj tij ( Mt 18:23-34). Hiri që Zoti ka dhënë ndaj jush nuk ju lë asnjë arsye për të refuzuar të njëjtin hir ndaj atij që ju lëndoi. (2) Lironi shkelësin nga borxhi që ju kanë. Ju mund të justifikoheni plotësisht duke thënë: “Më kanë borxh për atë që kanë bërë!” Miqtë tuaj mund të pajtohen. Ligji mund të pajtohet dhe ju mund të mendoni se e vetmja mënyrë që shkelësi juaj “do të mësojë të bëjë atë që është e drejtë” është nëse ai detyrohet të paguajë për gabimin që ka bërë. Por për sa kohë që ju mbani “të drejtat” tuaja, ju jeni të lidhur me zinxhirë me të kaluarën. Ajo ju ka nën kontrollin e saj dhe e ardhmja juaj po mbahet peng i kontrollit të së kaluarës mbi ju. Mëkati i shkelësit tuaj ndaj jush u pagua nga e njëjta dashuri sakrifikuese që anuloi borxhin tuaj për mëkatin, kështu që ata kanë të njëjtën nevojë dhe të drejtë për falje që keni ju. Dhe ka më shumë; falja nuk është vetëm për të mirën e tyre, por edhe për tuajin: “Falni dhe do të faleni” (Lk 6:37 ).

Comments are closed.