No comments yet

A je i shqetësuar? Lutu për atë — Meditim ditor

“Mos u shqetëso për asgjë;… lutu për gjithçka.” Fil 4: 6

Nëse pas lutjes, emocionet tuaja janë ende në trazira – lutuni më shumë. Duke kultivuar disiplinën e lutjes së shpeshtë, ju do të zbuloni aftësinë për të qëndruar i qetë . Ndërsa prisni para Zotit, do të gjeni lehtësim nga shtrëngimi i frikës mbi shpirtin tuaj. Ju mund të tundoheni të mendoni se lutja juaj ishte e paefektshme, ose disi dështuat sepse ankthi juaj u kthye – ndoshta  më shpejt sesa thatë “Amen”. Thjesht merrni ankthin e vazhdueshëm si një sinjal se ju duhet më shumë kohë me Zotin; duke shqyrtuar të gjitha detajet e problemit tuaj, duke i thënë Atij sa ju mundon dhe ndonjëherë edhe duke pranuar se keni frikë se Ai nuk do ta trajtojë atë aq shpejt. Të kesh një ankth të thellë, të vazhdueshëm për një problem nuk është e njëjtë me shqetësimin. Shqetësimi është të zgjedhësh shqetësim në vend që t’ia japësh plotësisht Zotit atë. Pra, nëse keni tendencë të shqetësoheni shumë, lutuni shumë. Lutuni, “Zot, ky është problemi yt që duhet të rregullohet. Ti merr kontrollin. Më trego se çfarë do të bëj nëse do të përfshihem në zgjidhje. Duke ta lënë ty, unë do ta konsideroj të zgjidhur. ” Në atë moment disiplinoni mendjen tuaj që të mos shqetësohet dhe të mos vazhdoni të kërkoni përgjigje ose të përpiqeni të gjeni zgjidhjen. Ju e keni zgjidhur problemin duke ia dhënë Zotit dhe përgjegjësia juaj kryesore tani është të prisni për udhëheqjen e Tij. Kur Ai dëshiron që ju të veproni, Ai do ta bëjë të qartë. Ndërsa prisni para Tij, Ai do t’i drejtojë mendimet tuaja në hapin tjetër që duhet të ndërmerrni. Dhe nëse nuk ka asgjë që Ai ju udhëzon të bëni – mos bëni asgjë më shumë. Ai do ta marrë nga atje.

 

Comments are closed.