No comments yet

Kini një mentalitet të duhur (2)— Meditim ditor

“që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t’ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,.” 2Ko 10:5

Si do ta përshkruanit veten? Jeni natyrshëm pozitiv, apo negativ? A janë vendimet tuaja të nxitura nga besimi në Zot, apo nga frika e dështimit, refuzimit ose mungesës? Ndihesh mirë me veten, apo e ul veten dhe ndihesh si humbës? Cilado qoftë përgjigja juaj, kjo është shumë e sigurt: modelet dhe qëndrimet që sundojnë jetën tuaj nuk u formuan brenda natës – prandaj mos prisni një kurë brenda natës. Por ju mund të filloni duke iu bindur këtij Shkrimi: “Kini mendjen dhe mbaje të vendosur në atë që është më lart (gjërat më të larta)” (Kol 3:2 ). Bibla i referohet jetës së krishterë si një “shëtitje”. “Ecni të denjë për thirrjen me të cilën jeni thirrur” (Efesianëve 4:1). “Ne ecim me anë të besimit, jo me anë të shikimit” (2Ko 5:7 ). “Le të ecim edhe ne në Frymë” (Gal 5:25). “Ecni në dashuri” (Efesianëve 5:2). Vini re, ecja është mënyra më e ngadaltë e transportit që ekziston! Zoti nuk ju fton të fluturoni me Të, por të ecni me Të. Thjesht vendosni njërën këmbë përpara tjetrës dhe vazhdoni të ecni ditë pas dite. Kur jemi më të prirur për të rrëshqitur dhe rrëzuar? (1) Kur po mësojmë të ecim. (2) Kur jemi në rrethana që nuk kemi krijuar dhe mbi të cilat nuk kemi kontroll, si akulli dhe bora. (3) Kur ndihemi të kulluar, të lodhur dhe të dobët. (4) Kur bëhemi të pakujdesshëm dhe nuk i mbajmë sytë hapur dhe qëndrojmë të fokusuar. Sfida juaj është e dyfishtë: adoptimi i mentalitetit të duhur dhe ruajtja e tij. Dhe nëse e kërkoni Perëndinë me besnikëri, Ai do t’ju ndihmojë t’i bëni të dyja këto gjëra me sukses.

Comments are closed.