No comments yet

Kini një mentalitet të duhur — Meditim ditor

“Vendosni mendjet tuaja dhe mbajini të vendosura në atë që është më lart (gjërat më të larta).” Kol 3:2

Cila është sfida juaj më e madhe për momentin? Thyerja e një zakoni të keq, apo vendosja e një të riu? Fillimi i një biznesi të ri, apo kthimi i një të vjetri? Të shërohesh nga një martesë e keqe, apo ta përmirësosh një të mirë? Të dalësh nga depresioni, apo të mos biesh në të? Pali na jep dy çelësa të fuqishëm: (1) Vendose mendjen në drejtimin e duhur. (2) Mbani mendjen tuaj të vendosur në drejtimin e duhur. Vendosja e mendjes tuaj është pjesa e lehtë, duke e mbajtur atë të vendosur kërkon një angazhim të përditshëm. Çdokush mund të bëjë një fillim, por ju duhet zemra e një përfunduesi. “Duke parë Jezusin, autorin dhe plotësuesin e besimit tonë, i cili për gëziminin që ishte para Tij duroi kryqin, duke përçmuar turpin dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë. Sepse kini parasysh Atë që duroi një armiqësi të tillë nga mëkatarët kundër vetvetes, që të mos lodheni dhe të dekurajoheni në shpirtin tuaj” (Hebrenjve 12:2-3 ). Fjala “shpirt” mund të përkthehet “ndjenja dhe emocione”. Kjo është ajo ku ju jeni të prirur të “bëheni të lodhur dhe të dekurajuar”. Një shofer i matur do t’ju çojë të sigurt në destinacionin tuaj, por një i dehur jo! Çfarë e drejton jetën tuaj? Ndjenjat tuaja? Impulset tuaja? Gjendja juaj shpirtërore? Këtu janë dy Shkrime të Shenjta që ndryshojnë jetën: “Ne e marrim rob çdo mendim për t’i bërë të bindur Krishtit” (2Ko 10:5 ). “Çfarëdo që është e vërtetë, çfarëdo që është fisnike, çfarëdo që është e drejtë, çfarëdo që është e pastër, çfarëdo që është e bukur, çfarëdo që është e admirueshme – nëse diçka është e shkëlqyer apo e lavdërueshme – mendoni për gjëra të tilla…Dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju” (Fil 4:8-9 ).

Comments are closed.