No comments yet

Kontrolli dhe vetëkontrolli — Meditim ditor

“Fryma e Shenjtë prodhon këtë lloj fryti në jetën tonë… vetëkontroll.” Gal 5:22-23

Jeni i vetëkontrolluar apo kontrollues? Le të zbulojmë: Kontrollorët fajësojnë gjëra të tilla si djalli, njerëzit ose rrethanat për problemet e tyre dhe përgjigjen duke fajësuar, inatosur ose projektuar zhgënjimin. Ata manipulojnë njerëzit dhe rrethanat në avantazhin e tyre. Por nuk funksionon; përpjekjet e tyre intensifikojnë dhimbjen e tyre dhe i kthejnë marrëdhëniet e tyre në luftë për pushtet. Sa më shumë që përpiqen të kontrollojnë, aq më keq ndihen; dhe sa më keq të ndihen, aq më shumë përpiqen të kontrollojnë. Zoti nuk do që ju të jetoni në këtë mënyrë. Të vetëkontrolluarit e kuptojnë se djalli nuk mund t’ju bëjë asgjë pa bashkëpunimin tuaj dhe ju nuk keni pse ta jepni atë (Lk 10:17). Ata e kuptojnë se as njerëzit dhe rrethanat nuk janë problemi – është mënyra se si ne sillemi me ta. Pra, ata përgjigjen duke i kujtuar vetes tre gjëra: (1) Personi që duhet të kontrolloj jam unë. (2) Ndonjëherë më duhet t’i dorëzoj njerëzit dhe rrethanat te Perëndia dhe ta lejoj që të merret me ta. (3) Unë duhet të përdor çdo ditë nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë në mënyrë që të kontrolloj reagimet e mia dhe të ndjek parimet e “mendjes së shëndoshë” të Shkrimit për të qëndruar në krye të jetës sime (2Ti 1:7). Si rezultat, të vetëkontrolluarit shmangin përfshirjen në lojëra fajësimi, dhimbje të vetë-shkaktuara dhe kthimin e marrëdhënieve në zona beteje. Duke ditur se “Fryma e Shenjtë prodhon këtë lloj fryti në jetën tonë… vetëkontroll”, ata e kuptojnë se Fryma nuk do t’i kontrollojë ata, ose nuk do t’i ndihmojë ata të kontrollojnë të tjerët, por Ai do t’i fuqizojë ata të kontrollojnë veten e tyre. Njerëzit e fuqizuar nga Fryma çlirohen nga të qenit pjesë e problemit dhe bëhen pjesë e zgjidhjes.

Comments are closed.