No comments yet

Kurrë mos ndalo së mësuari dhe rritja (2) — Meditim ditor

“Dituria është shumë më e vlefshme se rubinët. Asgjë që dëshironi nuk mund të krahasohet me të.” Pr 8:11

Për të vazhduar të mësoni dhe të rriteni, duhet t’i dalloni këto: (1) Njerëzit e suksesshëm e shohin mësimin ndryshe nga njerëzit e pasuksesshëm. Jozueu mësoi nga Moisiu. Timoteu mësoi nga Pali. Nga kush keni zgjedhur të mësoni? Autori Sydney J. Harris shkroi: “Një fitues e di se sa shumë duhet të mësojë, edhe kur të tjerët e konsiderojnë ekspert. Një humbës dëshiron të konsiderohet ekspert nga të tjerët para se të ketë mësuar sa duhet për të ditur sa pak di.” E gjitha është çështje qëndrimi. Është vërtet e jashtëzakonshme se sa shumë duhet të mësojë një person përpara se të kuptojë se sa pak di. (2) Asgjë nuk është interesante nëse nuk jeni të interesuar. Në Quality Is Free, Philip B. Crosby shkruan: “Ekziston një teori e sjelljes njerëzore që thotë se njerëzit në mënyrë të pandërgjegjshme vonojnë rritjen e tyre intelektuale. Ata fillojnë të mbështeten në klishe dhe zakone. Sapo arrijnë moshën e…rehatisë personale me botën, ata ndalojnë së mësuari dhe mendja e tyre shkon në boshe për pjesën tjetër të ditëve të tyre. Ata mund të përparojnë organizativisht, mund të jenë ambiciozë dhe të etur, madje mund të punojnë natë e ditë. Por ata nuk mësojnë më.” Bibla thotë: “Jezusi u rrit në urtësi dhe shtat” (Lk 2:52). Ai nuk u rrit vetëm fizikisht; Ai u rrit shpirtërisht, mendërisht dhe emocionalisht. Është një tragjedi kur e lini veten të futeni në një rrëmujë dhe nuk dilni kurrë jashtë; ju humbisni më të mirën që Zoti ka për të ofruar. Në të kundërt, njerëzit e mësuar janë plotësisht të angazhuar në jetë. Ata janë entuziastë për gjërat. Ata janë të interesuar të zbulojnë, diskutojnë, aplikojnë dhe shtohen. Pra, mos ndaloni kurrë të mësoni dhe të rriteni!

Comments are closed.