Zemra jonë ështw për Ballkanin. Kemi prekur Malin e Zi dhe Maqedoninë!

Udhetim Misionar ne Kosove 2017
Kisha jonë beson e të qënit bekim në vende të tjera. Në Gusht 2017 ne shkuam në Gjakovë, Kosove me nje grup prej 14 të rinjsh.
Është në thirrjen ne ne kemi për të shkuar dhe ndihmuar Trupin e Krishtit atje.
Përgatitëm drama dhe kënduam dhe drejtuam adhurimin në tre shërbesa. Fuqia e Perëndisë ishte e fortë. Ai preku njerëzit e Tij përmes shërbëtorëve të tij.