No comments yet

Përdore dhuratën tënde — Meditim ditor

“Zoti i ka dhënë secilit prej jush një dhuratë.” 1Pj 4:10 NLT

Bibla thotë: «Perëndia i ka dhënë secilit prej jush një dhuratë nga shumëllojshmëria e madhe e dhuratave të tij frymore. Përdorini ato mirë për t’i shërbyer njëri-tjetrit. A keni dhuntinë e të folurit? Atëherë flisni sikur vetë Perëndia të fliste nëpërmjet jush. A keni dhuntinë për të ndihmuar të tjerët? Bëje atë me gjithë forcën dhe energjinë që të jep Zoti. Atëherë çdo gjë që bëni do t’i sjellë lavdi Perëndisë” (v. 10-11 ). Disa njerëz mendojnë se ju duhet të keni një pagëzim, një përvojë në Rrugën e Damaskut, siç pati Pali, në mënyrë që të dini se jeni “i thirrur”. Jo, dhurata që Zoti ju dha është çelësi për të ditur se çfarë dëshiron Ai që ju të bëni. Nuk mund të jesh gjithmonë ajo që dëshiron të jesh, por mund të jesh ajo që Zoti të thërret të jesh. Çfarë ju pëlqen të bëni dhe çfarë bëni mirë? A është muzika forca juaj? Puna me fëmijët? “Fryma i ka dhënë secilit prej nesh një mënyrë të veçantë shërbimi” (1Ko 12:7 ). Kjo do të thotë se disa nga gjërat që njerëzit e tjerë i konsiderojnë të mërzitshme në të vërtetë do t’ju japin energji dhe pasurojnë. Bibla thotë se Perëndia po ndërton një “shtëpi shpirtërore” (1Pj 2:5). Dhe ka një vend për ju në të. Kjo largon keqkuptimin se nuk je i vlefshëm sepse nuk ke të njëjtat talente që kanë njerëzit e tjerë. Ai gjithashtu përcakton përgjegjësinë tuaj aktuale duke hequr mitin se ju duhet të bëni gjithçka. Qëllimi juaj duhet të jetë të qëndroni brenda kufijve të planit të Perëndisë për ju (1Ko 12:27 ). Kështu që sot, në vend që të kërkoni falje për aftësitë që nuk i keni, hape dhuratën që Zoti ju ka dhënë dhe vëreni në punë.

Comments are closed.