No comments yet

Shkenca njeh fuqinë e lutjes (3) — Meditim ditor

“Lutuni njëri për tjetrin, që të shëroheni.” Jak 5:16

Pali shkruan: “Në vend që të shqetësoheni…formojini shqetësimet tuaja në lutje, duke i bërë të ditur Perëndisë shqetësimet tuaja. Përpara se ta kuptoni, një ndjenjë e tërësisë së Perëndisë, gjithçka që bashkohet për mirë, do të vijë dhe do t’ju qetësojë” (Fil 4:6-7). Këtu janë tre mendimet përfundimtare mbi fuqinë e lutjes: (1) Studiuesit në Universitetin e Saskatchewan zbuluan se kur lutja dhe praktikat fetare janë të rëndësishme për njerëzit, nivelet e tyre të stresit bien dhe ata përjetojnë shumë më pak ankth. (2) Studiuesit e Universitetit të Teksasit përcaktuan se njerëzit që shkojnë rregullisht në kishë marrin një rol më aktiv në ruajtjen e shëndetit të tyre. Ata kanë më shumë gjasa të bëjnë kontrolle të rregullta dhe të marrin vitamina, dhe më pak të ngjarë të abuzojnë me alkoolin dhe duhanin. Ata gjithashtu priren të ushtrojnë çdo ditë dhe të bëjnë një gjumë të mirë gjatë natës. Rrjedhimisht, ata jetojnë më gjatë dhe më të shëndetshëm. Bibla thotë se trupi juaj është shtëpia e Frymës së Shenjtë…ai nuk ju përket juve (1Ko 6:19), ndaj duhet ta respektoni dhe të kujdeseni për të. (3) Studimi i publikuar mbi plakjen rezulton nga tre universitete të mëdha që tregojnë se njerëzit që kanë besime fetare kuptimplote dhe jetojnë në përputhje me rrethanat kanë më pak gjasa të vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Çelësi qëndron në rolin kritik të presionit të gjakut dhe sëmundjeve të zemrës. Njerëzit që e përshkruanin këndvështrimin e tyre si: “Besimet e mia fetare janë ato që qëndrojnë pas qasjes sime ndaj jetës”, kishin lexime më të shëndetshme të presionit të gjakut dhe nuk u ndikuan negativisht kur përjetuan stres. Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha këto raporte kërkimore u botuan nga institucione laike, jofetare. E vërteta është se lutja e përditshme pasuron dhe përmirëson çdo aspekt të jetës suaj.

Comments are closed.