No comments yet

Shkolla Biblike Kosove

Shkolla biblike Kosove!

English below

Me date 7 dhe 8 Dhjetor ne kishen ” Bashkesia e Zotit Jezusit” Gjakove u hap shkolla biblike per anetaret e kesaj kishe. Pastor Peo ka mesuar rreth subjektit te lutjes.
Lutja pervec se eshte miqesi me Zotin por eshte nje nga armet frymerore qe Perendia na ka dhene per te perdorur ne situatat tona.
Ne i drejtohemi Atit tone pa frike dhe dyshim sepse ky eshte edhe qellimi i Tij qe ne te shkojme si femijet e Tij.
Ne besojme qe vellezerit dhe motrat tona ne Kosove kane  uri dhe etje per me shume nga Perendia.

20151208_17150020151208_18275720151208_18292720151208_182931

Bible School Kosovo!

On 7th and 8th of December in the ” Congregation of Lord Jesus” church in Djakova was opened the bible school for the members of that church. Pastor Peo has taught about the subject of prayer.
Prayer is not just a fellowship with God but one of the spiritual weapons that God has given us to uwe in our situations.
We can draw near to our Father without fear or doubt because this is His purpose to go to Him as His children.
We believe that our brothers and sisters in Kosovo has hunger and thirst for more of God.

Comments are closed.