No comments yet

Sundo ose do të të sundojnë — Meditim ditor

«Atëherë Zoti tha:…… Lëri të sundojnë.’ »Zn 1:26

Në krijim, Zoti tha diçka interesante për ne: “Le të sundojnë”. Me fjalë të tjera, Ai ju investoi me autoritet të plotë për menaxhimin e jetës tuaj. Ju shërbeni si agjent i Tij në tokë për t’u siguruar që vullneti i Tij është bërë. Por kujdes. Satanai do të përpiqet t’ju bëjë që t’ia dorëzoni sundimin tuaj, ose t’ju mashtrojë duke besuar se nuk keni fuqi dhe ai i ka të gjitha. Ose përndryshe ai do t’ju inkurajojë të sundoni jetën tuaj bazuar në gjykimet tuaja të zhdrejta dhe pikëpamjet e shtrembëruara. Vetëm derisa të sundoni me mençuri dhe të ecni sipas porosive të Fjalës së Zotit, ju hyni në një realizim të plotë dhe gjithëpërfshirës të modelit të Tij për jetën tuaj. Zoti mbretëron mbi të gjithë, por Ai ju ka dhënë sundim në sferën tuaj të ndikimit. “Qiejtë janë qiejtë e Zotit, por tokën që Ai ua dha bijve të njerëzve” Ps 115: 16 . Zoti ju fuqizon të bëni zgjedhje dhe vendime të drejta, dhe përshtat reagimet e Tij ndaj veprimeve tuaja. Ndonjëherë rrimë duke pritur që Zoti të veprojë, kur e vërteta është, Ai po pret që ne të bëjmë një lëvizje. Një pastor shkruan se Zoti “ka ruajtur një bazë kufijsh sovranë, një sferë që Ai nuk do të lejojë që njerëzit të shkelin por hapi njëkohësisht një fushë ku mund të thërrasim dukjet, duke e lënë Atë të përgjigjet në përputhje me rrethanat”. Për shembull, nëse doni të korrni me bujari, duhet të mbillni bujarisht. Nëse dëshiron të të falesh, duhet të falësh të tjerët. Dhe nëse doni të ecni në bekimet e Tij, duhet të ecni me bindje. Ju jeni thirrur të “mbretëroni në jetë nga… Jezu Krishti” (Ro 5:17).

 

Comments are closed.